Sorodne objave

 

Zaradi posledic poplav, ki jih je povzročilo hudourno delovanje voda in plazenje tal v preteklih dneh, in zaradi izvajanja nujnih intervencijskih del s težko gradbeno mehanizacijo bo Civilna zaščita zaradi varnosti omejila dostop na nekatera ogrožena območja.

Od jutri, 12. avgusta 2023, bo tako veljala posebna odredba civilne zaščite, ki uvaja poseben režim za dostop prostovoljcev na naslednjih območjih:

  • v Koroški regiji na območju Črne na Koroškem in Mežice,
  • v Zahodno Štajerski regiji na območju Solčave, Luč in Mozirja ter naselji proti Ljubnem ob Savinji.

Na omenjenih območjih bomo na kontrolnih točkah spoštovanje odredbe, poleg predstavnikov civilne zaščite in gasilcev, preverjali tudi policisti.

Prostovoljci bodo imeli vstop na ta območja le na podlagi dokumenta o predhodnem dogovoru z lokalno skupnostjo oz. pristojnimi humanitarnimi organizacijami.

Vse prostovoljce, ki se jutri in v prihodnjih dneh odpravljajo v pomoč na omenjena območja, pozivamo naj spoštujejo določila odredbe.