Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Jože Romšek in minister za notranje zadeve Dragutin Mate sta danes, 17. 1. 2008, najzaslužnejšim posameznikom, zaposlenim v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve, podelila priznanja za dosežke pri pripravah za vstop Republike Slovenije v schengensko območje.

080117 priznanja


Priznanja so prejeli:

Veliki ščit policije s srebrno zvezdo "za pomembne uspehe pri krepitvi varnosti"

  • Marko Gašperlin, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije, GPU


Veliki ščit policije z bronasto zvezdo "za pomembne uspehe pri krepitvi varnosti"

  • Dušan Kerin, vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje, GPU


Zlati ščit policije "za dolgoletne razvojno raziskovalne prispevke v policiji"

  • Danijel Lorbek, vodja Sektorja mejne policije Uprave uniformirane policije, GPU


Srebrni ščit policije "za pomembne delovne dosežke v policiji"

  • Muris Begović, vodja Sektorja za organizacijo in razvoj kadrov, GPU,
  • Janja Bizjak, pomočnica direktorja Urada za logistiko policije, GPU,
  • mag. Andrej Bračko, direktor Urada za informatiko in telekomunikacije, GPU,
  • Robert Furman, Služba generalnega direktorja policije, GPU, in
  • Melita Močnik, Sektor mejne policije Uprave uniformirane policije, GPU


Zlati znak za sodelovanje "za dolgoletno uspešno sodelovanje pri širitvi varnostne kulture"

  • Matej Urek, direktor Urada za finančne zadeve in javna naročila, MNZ, in
  • Vilma Kavšček, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, MNZ