Sorodne objave

 

V zadnjem času so slovenski policisti na meji ali v notranjosti države odkrili kar nekaj ukradenih vozil, ki so bila odvzeta v tujini in nato registrirana v Sloveniji.

V takšnih primerih, ko v evidencah (tudi v schengenskem informacijskem sistemu) ugotovijo, da je vozilo označeno kot odvzeto, morajo policisti ravnati v skladu z Zakonom o kazenskem postopku. To pomeni, da vozilo zasežejo in o tem na ustrezen način, s kazensko ovadbo ali poročilom, obvestijo pristojno okrožno državno tožilstvo.

V tujini odvzeto oziroma ukradeno vozilo v Sloveniji ne more imeti ustreznih originalnih listin za registracijo. Vozilo se v Sloveniji registrira na podlagi ponarejenih ali prirejenih listin, kar že pri uvozu in registraciji pomeni storitev kaznivega dejanja ponarejanja listin po 256. členu ali overitve lažne vsebine po 258. členu Kazenskega zakonika.

O vrnitvi v tujini ukradenega vozila, v zvezi s katerim je bila podana kazenska ovadba, ne odloča policija, temveč pravosodni organi.

Policija lahko odloča o vrnitvi vozil samo takrat, kadar ni podlage za kazenski pregon posestnika vozila, sklicujoč se na 39. in 100. člen Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma.

V primeru t. i. zadetka v schengenskem informacijskem sistemu (SIS-u) policija pri tujih varnostnih organih, ki so razpisali ukrep iskanja vozila, preveri, ali gre v konkretnem primeru za še aktualni zadetek v SIS-u. Če razpisan ukrep iskanja vozila ni aktualen, policija na zadevo ne odreagira, kar pomeni, da vozila ne zaseže. Vozilo zaseže izključno v primeru, ko z dodatnim preverjanjem ugotovi, da je razpisan ukrep v SIS-u veljaven.

Vsem kupcem takšnih vozil, ki so jim bila zasežena in so bila na podlagi odločitve pravosodnih organov vrnjena v tujino, svetujemo, da skozi civilnopravdni postopek zahtevajo vrnitev kupnine.

V obdobju od 1. 9. 2007 do 11. 2. 2008 je slovenska policija s preverjanjem v SIS-u zasegla 246 vozil. Za leto 2008 predvidevamo, da bo tako odkritih ukradenih vozil še več, ker se vozila v SIS-u preverjajo tudi ob sami registraciji.

Vsem prihodnjim kupcem vozil iz tujine svetujemo, da pred nakupom obiščejo spletno stran policije v rubriki Preventiva ali na spletni strani Ukradeni / najdeni predmeti, kjer lahko status vozila za določene tuje države tudi preverijo.