Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci sta informacije podala: Boris Kanduti, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Simon Velički, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj.


TK-droge novinarska


Kriminalisti Sektorja kriminalistične Policije PU Kranj so v mesecu juniju leta 2006 zaznali kriminalno aktivnost skupine, ki jo je vodil 25 letni Tržičan. Skupina je delovala na območjih Tržiča, Kranja in Ljubljane, kjer so se zadrževali po gostinskih lokalih, v katerih so prepovedane droge uživali in jih preprodajali.

Dne 13.02.2007 so kriminalisti zaključili preiskavo omenjenih kaznivih dejanj povezanih s prodajo prepovedanih drog, v okviru katere je bilo z uporabo klasičnih policijskih pooblastil in prikritih preiskovalnih ukrepov sedmim osebam dokazano skupno trinajst kaznivih dejanj.

Podan je utemeljen sum, da so 21 letni, 30 letni, 32 letni, 30 letni, 25 letni iz območja Gorenjske in 24 letni, ter 25 letni z območja Ljubljane skupno izvršili najmanj 11 kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po členu 196/I KZ in 2 kaznivi dejanji Omogočanja uživanja mamil po členu 197/I KZ.

V zaključni fazi je bilo dne 13.02.2007 opravljenih 12 hišnih preiskav na območju PU Kranj (11) in PU Ljubljana (1), pri čemer je bilo zaseženo skupno približno 2 kilograma konoplje in 270 gramov amfetaminov. Kriminalisti SKP PU Kranj so na podlagi člena 157/II ZKP petim osumljencem odvzeli prostost in jih dne 14.02.2007 privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča Kranj.


TK-droge062


Področje prepovedanih drog je ena izmed prioritet dela slovenske policije, za kar so bile pripravljene tudi posebne usmeritve za delo. Usmeritve se nanašajo tako na preventivno delo, sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi institucijami, mednarodno policijsko sodelovanje, nadzori na mejah in ustrezno odkrivanje in procesiranje posameznikov in združb, ki se ukvarjajo s tovrstno kriminaliteto.

Policija zaseže največ prepovedane droge na mejnih prehodih, pri čemer velja izpostaviti zelo dobro sodelovanje s carino. Najbolj aktualna je še vedno t.i. Balkanska pot. Kljub temu je potrebno povedati, da je poleg zasegov zelo pomembno odkrivanje in procesiranje posameznikov in združb, da se ugotovijo vse udeležene osebe in njihova medsebojna razmerja in ne samo t.i. kurirji. Ena izmed takšnih policijskih aktivnosti je predstavljena tudi na današnji tiskovni konferenci, kjer je bilo policijsko delo usmerjeno predvsem na osebe, ki se ukvarjajo z neposredno prodajajo prepovedane droge odvisnikom na lokalnem nivoju.

S prikritimi metodami dela, ki jih je policija izvajala približno pol leta je bilo pridobljenih 163,79 g kokaina, kar pomeni, da gre za približno od 326 do 818 posameznih odmerkov (odvisno od količine odmerka 0,2 - 0,5 g), poleg tega pa je bila pri hišnih preiskavah najdena marihuana, namenjena za nadaljnjo prodajo.

Delo policije na področju prepovedanih drog je bilo v lanskem letu uspešnejše kot v preteklem letu, kar je razvidno tako iz količine zaseženih prepovedanih drog, kot tudi iz števila obravnavanih kaznivih dejanj in oseb. Poudariti velja, da gre v večini primerov za lastno dejavnost policije.


KAZNIVA DEJANJA (statistika):

Število kaznivih dejanj po čl. 196 KZ za leto 2005 ..... 1026
Število kaznivih dejanj po čl. 196 KZ za leto 2006 ..... 1590

Število kaznivih dejanj po čl. 197 KZ za leto 2005 ..... 215
Število kaznivih dejanj po čl. 197 KZ za leto 2006 ..... 229

Število osumljencev po čl. 196 KZ za leto 2005 ..... 1504
Število osumljencev po čl. 196 KZ za leto 2006 ..... 1899

Število osumljencev po čl. 197 KZ za leto 2005 ..... .232
Število osumljencev po čl. 197 KZ za leto 2006 ..... 211

 

Statistični podatki zasegov prepovedanih drog:
 
PREPOVEDANA DROGA Enota 2005 2006 Porast / upad %
HEROIN kg 134,21 182,29 35,82
KOKAIN kg 2,14 4,67 118,22
ECSTASY tableta 1.309 2.950 125,36
AMFETAMIN kg 0,13 3,41 2.523,08
  tableta 253 201 -20,55
KANABIS (bilka) kos 3.214 2.557 -20,44
  kg 15,62 0,069 -99,56
KANABIS (marihuana) kg 112,32 525,97 368,28
SMOLA KANABISA (hašiš) kg 0,72 4,34 502,78
LSD kos 0 5 100,00
METADON tableta 3 133 4.333,33
  ml 3267,17 2.532 -22,50
METAMFETAMIN tableta 44 37 -15,91
BENZODIAZEPINI tableta 1787 1.503,5 -15,86

 

TK-droge063


Neupravičena proizvodnja in promet z mamili

196. člen

(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj, ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, ali kako drugače neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so razglašeni za mamila, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.< /p>

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.

(3) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, material ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za proizvodnjo mamil, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(4) Mamila in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva s posebej prirejenimi prostori za transport in hrambo mamil, se vzamejo.


Omogočanje uživanja mamil

197. člen

(1) Kdor napelje drugega k uživanju mamila ali mu da mamilo, da ga uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje mamila, ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa mamilo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali proti več osebam, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Mamila in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.

 


Drago Menegalija
Predstavnik Policije za odnose z javnostmi
za področje kriminalitete