V prostorih Carinskega urada v Kopru je bila danes, 24. avgusta 2007, novinarska konferenca, na kateri sta Milan Bogatič, direktor Carinskega urada Koper, in Dean Jurič, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, predstavila odkritje kokaina v Luki Koper.

kokain prva

Na fotografiji od leve proti desni: Dean Jurič, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, in Milan Bogatič, direktor Carinskega urada Koper.


Kriminaliste Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so 20. 8. 2007 delavcei Carinskega urada iz Kopra obvestili, da so pri pregledu tovora našli zavoje s sumljivo snovjo, za katero se je domnevalo, da je prepovedana droga. Kriminalisti so na kraju v koprskem pristanišču potrdili, da se v blagu, ki je prišlo s kontejnerjem iz Ekvadorja in je bilo namenjeno enemu izmed podjetij s sedežem v Belgiji, nahaja skupno 37 zavojev pravokotne oblike, oblepljenih s srebrnim lepilnim trakom, v vseh pa neznana snov bele barve.


kokain01 kokain02

Kriminalistični tehniki so na kraju izvedli preliminarno testiranje vsebine najdenih zavojev in s tem potrdili sume, da se v zavojih nahaja prepovedana droga kokain. O ugotovitvah sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča iz Kopra ter Okrožni državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva Koper, ki sta se tudi udeležila nadaljnjega ogleda kraja kaznivega dejanja oz. najdbe zavojev s kokainom.

Zavoji s kokainom so bili odvzeti iz tovora ter poslani na strokovne analize na Center za forenzične preiskave v Ljubljano, kjer se je potrdilo, da gre za kokain dobre kvalitete, v približni skupni neto masi 37 kilogramov. S pregledom zavojev kokaina je bilo ugotovljeno, da so bili oviti v večplastne ovoje, sestavljene iz plastičnih vrečk, folij, gumijastih trakov ter lepilnih trakov. Med zunanjimi plastmi ovojev so bile zaznane sledi neznane rumene snovi, z močnim aromatičnim vonjem, s čimer so pošiljatelji kokaina iz Ekvadorja očitno poskušali prikriti oz. otežiti najdbo droge s pomočjo službenih psov za detekcijo prepovedanih drog. Ugotovljeno je bilo tudi, da je kokain stisnjen v kvadre in da se na posameznih kvadrih kokaina nahaja odtis, v obliki dveh simetričnih krogov. Očitno gre za odtis t. i. logotipa proizvajalca kokaina, s katerim proizvajalci prepovedanih drog zagotavljajo pristnost svojega proizvoda in kvaliteto.


kokain03


kokain04


Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Koper se je v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi oz. Sektorjem za mednarodno policijsko sodelovanje že povezal s tujimi varnostnimi organi držav, kjer poteka preverjanje identifikacije prejemnika in pošiljatelja kokaina na relaciji Južna Amerika - Slovenija. Nesporno je bilo ugotovljeno, da kokain ni bil namenjen slovenskemu črnemu trgu.

V okviru preiskave konkretnega primera poteka intenzivno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, v smislu identifikacije pošiljatelja in končnega prejemnika ilegalnega tovora oz. organizatorja tihotapstva.