Sorodne objave

 

Strokovnjaki Centra za forenzične preiskave pri Generalni policijski upravi so tokrat prvič v zaseženi tabletki identificirali novo psihoaktivno snov - metaklorofenilpiperazin, s kratico poimenovano "mCPP". Snov spada med t.i. "plesne sintetične droge".

mCPP sicer ni na seznamu prepovedanih drog, njeni učinki pa so poenostavljeno rečeno do neke mere podobni ekstaziju. Zaradi takih učinkov je država članica Evropske unije na podlagi Skupnega ukrepa z dne 16. junija 1997 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog (Joint Action on New Synthetic Drugs, Article 3) ter Sklepa Sveta EU št. 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 dolžna v predvidenih rokih izmenjevati informacije o pojavu nove psihoaktivne snovi z Evropsko agencijo za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v Lizboni.

Prejšnji teden smo v okviru Sistema za zgodnje opozarjanje o pojavu novih psihoaktivnih snovi prejeli preko Evropskega policijskega urada informacijo o pojavu mCPP v Španiji, v Barceloni, kjer se je zaužitje mCPP-ja za uživalca končalo s smrtjo. V lanskem in letošnjem letu so o prvi identifikaciji snovi v okviru Sistema za zgodnje opozarjanje poročale še naslednje države: Švedska, Nizozemska, Francija, Belgija, Litva in Avstrija.

Sočasno uživanje mCPP-ja z ekstazijem namreč povečuje učinek delovanja ekstazija kar predstavlja en vidik tveganja, drugi vidik tveganja pa predstavlja zamenjava tabletke s to snovjo s tabletko ekstazija. Če uživalec ekstazija tabletko mCPP-ja zaužije pred ekstazijem bi najverjetneje mislil, da je zaužil "prazno" tabletko ekstazija, ker ni bilo v pričakovnem času pričakovanega učinka. Tako bi najverjetneje zaužil še kakšno enako tabletko ali pa pravo tabletko ekstazija. Na plesnih prireditvah se po ugotovitvah policije tabletke mCPP-ja prodajajo za ekstazi, pod imenom "mavrica". Zaužitje take kombinacije psihoaktivnih snovi bi lahko bilo za uživalca usodno. O pojavu tabletk mCPP smo v okviru Sistema za zgodnje opozarjanje letos javnost že obveščali in opozarjali na tveganja ob zaužitju, v primeru večjega zasega te snovi v sosednji Republiki Avstriji. Snov je sedaj očitno na voljo tudi na slovenskem trgu zato s to informacijo opozarjamo tiste, ki tvegajo, da vedo kakšno tveganje predstavlja za življenje in zdravje ljudi zaužitje te substance.

Vzpostavitev sistema za zgodnje opozarjanje o pojavu novih psihoaktivnih snovi ne predstavlja le obveze za državo članico ampak tudi dolžnost pristojnih organov javne uprave do državljanov. V Sloveniji je tak sistem vzpostavljen in deluje že dve leti. Večino vseh nalog v okviru sistema opravi slovenska policija.


Spoštovani uredniki in novinarji!

Prosimo vas, da se za morebitne izjave obrnete na Anito Leskovec, predstavnico policije za odnose z javnostmi (GSM 041 780 270).