Sorodne objave

 

Vodstvo mednarodne civilne misije EUPM (European Union Police Mission) v Bosni in Hercegovini je 24. aprila 2009 v Domu Policije v Sarajevu organiziralo 12. svečano podelitev medalj policistom, ki sodelujejo v misiji. Med prejemniki medalj sta bila tudi slovenska policista Darko Lesjak, vodja ekipe v terenski pisarni Brčko, in Alojz Mulec, kriminalistični svetovalec v terenski pisarni Livno, ki sta v misiji od 14. januarja letos.

Prejemnika

Prejemnika medalje Darko Lesjak in Alojz Mulec (na fotografiji na sredini)


Poleg njiju sta v misiji še Allen Lorbek, svetovalec SIPA v regijski pisarni kriminalistične policije SIPA v Banja Luki, in Zdravko Slavec, svetovalec za mejno policijo v terenski pisarni Bijeljina.

Na 12. svečani podelitvi je medalje v službi miru Evropske varnostne in obrambne politike (medalje EVOP) prejelo 38 policistov in civilnih strokovnjakov iz Avstrije, Finske, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Poljske, Slovaške, Slovenije, Španije, Turčije in Velike Britanije. Medalje je prejemnikom podelil brigadni general Stefan Feller, vodja misije.

Medalje EVOP se podeljujejo vsem civilnim in vojaškim osebam, ki so sodelovale v operacijah kriznega upravljanja pod mandatom.

Na svečanost ob podelitvi medalj so bili povabljeni tako visoki politični predstavniki Bosne in Hercegovine kot tudi predstavniki mednarodne skupnosti ter visoki predstavniki policij, ki sodelujejo v operaciji. Kot predstavnika slovenske policije sta se slovesnosti udeležila Marko Rode, vodja Oddelka za mednarodne misije v Službi generalnega direktorja polcije, in Boris Železnik, koordinator mednarodnih civilnih misij pod okriljem Evropske unije. V imenu Republike Slovenije se je svečanosti udeležil tudi Edvard Kopušar, začasni odpravnik poslov Slovenije v BiH.

Evropska policijska misija v Bosni in Hercegovini (EUPM) je bila ustanovljena 1. januarja 2003. Januarja 2005 se je misija reorganizirala in se osredotočila na nove cilje, in sicer na podporo lokalni policiji v borbi zoper organiziran kriminal, na povečanje odgovornosti policije in na podporo pri reformi policije. Njen mandat je do 31. decembra 2009.

Aprila 2009 je v misiji EUPM sodelovalo 24 držav članic (trenutno v misiji ne sodelujejo Litva, Latvija in Luksemburg). Sodelujejo tudi tretje države: Kanada, Islandija, Norveška, Švica, Turčija in Ukrajina.

Slovenski policisti sodelujejo v misiji EUPM v BiH od novembra 2002. Slovenska policija v misiji sodeluje s štirimi policisti, ki opravljajo različne policijske naloge, tako v Federaciji Bosne in Hercegovine kot tudi v Republiki Srbski.