Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj se je danes, 23. decembra 2021, prek videokonference srečal s policisti, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in misije agencije Frontex. Trenutno je v tujino za eno leto ali dve napotenih 15 policistov, ki se nahajajo v kar devetih državah, in sicer trije v Srbiji, po en policist v Gruziji, Palestini, Španiji, Avstriji, Ukrajini in na Cipru, po trije policisti pa službujejo še na Kosovu in na Hrvaškem.

20211223 100246

Nekateri opravljajo delo v mednarodnih civilnih misijah, drugi so v tujino napoteni v okviru agencije Frontex. Vsem pa je skupen isti cilj, da bi pomagali pri vzpostavljanju in vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti.

Njihove naloge so zelo različne, od nadzorovanja državne meje, svetovanja pripadnikom lokalnih policijskih sil na vseh področjih policijskega dela, kakor tudi neposredno upravljanje misij z vodstvenih delovnih mest. Pri komuniciranju uporabljajo uradni angleški jezik, vsako dodatno znanje tujega jezika, ki je obenem tudi lokalni jezik na območju njihovega delovanja, pa je poleg nujnega strokovnega znanja vedno tudi velika dodana vrednost.

novoletna avk kolaz

Dr. Anton Olaj je skupaj s pomočnikom generalnega direktorja policije Jožetom Senico in vodjo Sektorja za mednarodne policijske operacije v SGDP Borisom Železnikom policiste pozdravil in jih na kratko nagovoril. Kot je dejal, je pred njimi zahtevno delo, "pa tudi pričakovanja tujih policistov so visoka, saj so slovenski policisti in policistke od nekdaj veljali za izjemne strokovnjake, poznavalce tujih jezikov in razmer v državah, kamor so bili napoteni."

Slovenski policisti in policistke so bili vedno dobro sprejeti v vseh strokovnih krogih in lokalnih skupnostih, ne glede na državo misije. Zato so jih marsikdaj povabili za svetovalce lokalnih policij ali celo angažirali za vodilna delovna mesta, ko je bilo treba pomagati pri razvoju tujih policij in uveljavljanju novih praks v njihovo delo. Prav tako veljajo slovenski policisti za visoko etične, spoštljive do vseh ljudi, do človekovega dostojanstva in njegovih temeljnih pravic, zato so zaželeni tudi pri neposrednem operativnem delu.

"Različne varnostne grožnje, vojne, vnovično vzpostavljanje miru po končanih spopadih, negativni gospodarski trendi, radikalne podnebne spremembe itd. v ljudeh zbujajo strah in negotovost, mnoge pa poženejo v iskanje boljše prihodnosti in novega okolja, kjer si lahko obetajo človeka bolj dostojno življenje. Nekje v teh procesih in v usodah teh ljudi se znajdemo policije po vsem svetu. V Sloveniji smo v času množičnih migracij precej neposredno občutili posledice teh dogajanj. Trenutno – če smo popolnoma iskreni – vseh teh svetovnih premikov in njihovih razdiralnih posledic v Sloveniji ne občutimo tako močno kot v nekaterih drugih državah. Vi, po drugi strani, pa se nahajate prav v teh žariščih. Ste naš stik z realnostjo izven naših meja, obenem pa tudi ambasadorji slovenske policije. Njen visok ugled so ustvarjali že vaši kolegi pred vami, vi pa ga nadaljujete in krepite. Namreč, vsi odzivi, ki jih dobimo o vašem delu, so izrazito pozitivni, na kar sem kot predstojnik zelo ponosen. Želim vam, da bi svoje delo še naprej opravljali s takšno odličnostjo," je dejal Olaj.

20211223 100026

Obenem jih je opozoril tudi na skrb za lastno varnost: "Večina se vas nahaja na varnostno bolj tveganih območjih. S tega vidika vam polagam na srce, da poskrbite zase. Prizadevali smo si, da bi imeli najboljšo zaščitno opremo, ki smo jo lahko zagotovili. Vendar je vsaka oprema vredna toliko, kolikor jo človek pravilno in pogosto uporablja. Za lastno varnost lahko največ storimo sami. Enako velja tudi za epidemijo covida-19, ki je poleg varnostnih groženj v mednarodni skupnosti eno večjih tveganj, s katerimi se srečujemo na globalni ravni. Spoštujte vse preventivne ukrepe in zavarujte svoje zdravje najbolje kot lahko. Pazite nase in na svoje kolege."

Ob koncu je vodstvo policije napotenim policistom zaželelo prijetne božično-novoletne praznike, veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in vse dobro v novem letu.

Sestanka s policisti v misijah so se poleg vodstva udeležili še Irena Zigmund, mag. Robert Urek in Andrea Žegarac, vsi iz Sektorja za mednarodne policijske operacije SGDP, ki neposredno skrbi za napotitev policistov in je tudi organiziral današnje videosrečanje.

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije