Sorodne objave

Enakost spolov 18. april 2019
 

Tema o ženskah v mirovnih operacijah je zelo aktualna, še zlasti v luči globalne varnosti v 21. stoletju, ki jo zaznamujejo številni dejavniki – oboroženi spopadi, razširjene teroristične in ekstremistične mreže, povečano izrabljanje civilistov kot tarč, pandemija, podnebne spremembe in visoke stopnje množičnega razseljevanja.

Policija in ministrstvo sta o tej temi danes, 17. novembra 2022, pripravila posvet in okroglo mizo.

Udeležence posveta in okrogle mize sta v prostorih Policijske akademije v Tacnu nagovorila državna sekretarka Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc.

Drzavna sekretarka Tina Heferle je nagovorila udelezence

Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle

Trenutno na svetu ne obstajajo oborožene sile, ki bi bile spolno reprezentativne, torej da jih polovico sestavljajo ženske, je dejala državna sekretarka. "Gledano skozi prizmo zgodovine so bile oborožene sile skoraj vedno izključno moška institucija, kljub temu pa so bile ženske, predvsem posredno, skozi celotno zgodovino vključene v oborožene sile in bojevanje."

Kot je povedala, ima policija "za delo v mednarodnih civilnih misijah usposobljenih 19 policistk, od tega jih je bilo v misije napotenih 11. Vseh policistov in policistk, usposobljenih za delo v mednarodnih civilnih misijah, je 250, od tega jih je bilo 180 napotenih v mednarodne civilne misije."

Mag. Anita Lorbek prva policistka vodja slovenskega policijskega kontingenta

 Mag. Anita Lorbek, prva policistka vodja slovenskega policijskega kontingenta; napotena v mednarodno civilno misijo EULEX Kosovo

Sodelovanje slovenske policije v mirovnih in drugih mednarodnih misijah

Policija je leta 1997 pričela sodelovati v mednarodnih misijah. Takrat je bil v mednarodno svetovalno policijsko misijo MAPE v Albanijo (angleško Multinational Advisory Police Element - MAPE) napoten prvi slovenski policist. Leta 2000 je bila za delo v mednarodni civilni misiji usposobljena prva policistka, ki je bila istega leta napotena v misijo Organizacije Združenih narodov (OZN) na Kosovo.

Trenutno aktivno prispevamo policijske strokovnjake v tri misije Evropske unije (Kosovo, Palestina in Gruzija) ter v enega v misijo OZN (Kosovo).

Namestnik generalnega direktorja policije magRobertFerenc

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc

Namestnik generalnega direktorja policije je povedal, da več analiz ugotavlja, da so višje stopnje enakosti spolov povezane z manjšo nagnjenostjo h konfliktom, tako med državami kot znotraj njih. "Kljub vse večjemu mednarodnemu priznavanju vloge žensk pri vzpostavljanju in ohranjanju varnosti, pa je njihova zastopanost v mirovnih in varnostnih procesih premajhna. Na ženske in dekleta se ne sme gledati samo kot na žrtve konfliktov. V zgodovini so imele in imajo tudi danes pomembno vlogo pripadnic oboroženih struktur, zagovornic človekovih pravic in aktivnih akterk tako v formalnih kot tudi neformalnih procesih izgradnje miru in obnove," je dejal mag. Ferenc.

Prizadevanja za uresničevanje načela enakosti spolov

Enakost spolov je temeljno načelo demokratičnih družb, v katerih so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Imajo enak položaj in enake možnosti pri uživanju vseh pravic za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, in imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Na Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi izvajamo precej dejavnosti, ki pomenijo uresničevanje načela enakosti spolov, ena izmed ključnih je Posvetovalno telo za integracijo načela enakosti spolov (ustanovljeno leta 2009), leta 2014 pa je bil v Policijski akademiji ustanovljen tudi Center za raziskovanje in socialne veščine, kar je olajšalo izvajanje posameznih aktivnosti na področju enakosti spolov.

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije