Sorodne objave

 

V Gotenici je med 1. in 3. junijem potekal že 7. letni preizkus vodnikov in službenih psov policije za splošno in specialistično uporabo. Vodniki in psi so se pomerili v različnih disciplinah.

IMG 0674

Preizkusa se je udeležilo 30 vodnikov s službenimi psi za splošno in 25 vodnikov s službenimi psi za specialistično uporabo iz vseh enajstih policijskih uprav. Letnega preizkusa se skoraj vsako leto udeležijo tudi vodniki službenih psov iz Slovenske vojske, Carinske uprave Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in hrvaške policije. Tako se je tudi letos izven konkurence pomerilo 5 vojaških policistov, 6 carinikov, 4 pazniki in en hrvaški policist.


Specialistična uporaba - rezultati 

Splošna uporaba - rezultati 

IMG 6264 IMG 6345


Vodniki in službeni psi za splošno uporabo so svojo psihofizično kondicijo in usposobljenost preverjali v 4 štirih disciplinah, in sicer v poslušnosti, terenskem preizkusu, pri katerem so morali premagati 3 kilometre dolgo progo z 12 ovirami, streljanju in obrambi brez nagobčnika ter izžrebani disciplini, ki je bila letos pregled objekta.

IMG 9019 IMG 9020
IMG 6311 IMG 9203
IMG 0433 IMG 0760


Vodniki in službeni psi za specialistično uporabo pa so se pomerili v treh disciplinah, in sicer pregledu vozil, pregledu terena ter pregledu objektov in prtljage.

IMG 0396 IMG 0563

IMG 0543

IMG 0779 IMG 0388


Prvo državno prvenstvo vodnikov s službenimi psi je bilo po vzoru drugih evropskih policij organizirano leta 1989 v Tacnu. Državna prvenstva so postala redna oblika preizkusov usposobljenosti vodnikov in njihovih štirinožnih pomočnikov, organizirali pa so jih po vseh policijskih upravah v državi. Zaradi spremembe internih pravil in organizacijske zahtevnosti takšnega dogodka preizkuse od 2001 izvaja Oddelek za šolanje službenih psov. Leta 2002 se je državno prvenstvo preimenovalo v letni preizkus vodnikov službenih psov.

IMG 0624

IMG 0643

Z začetkom letnih preizkusov vodnikov službenih psov v Gotenici se je program vaj znatno spremenil. Pred tem so vodniki tekmovali v kategorijah sledenja, poslušnosti ter obrambe z in brez nagobčnika. Ena od novosti, ki jo je prinesel preizkus v Gotenici, je terenski preizkus s poligonom in tekmovanje v streljanju s pištolo. Zaradi uvedenih novosti so letni preizkusi vodnikov službenih psov postali zahtevnejši. Kot je poudaril vodja Oddelka za šolanje službenih psov Marko Medvešek, "so rezultati preizkusa vsako leto boljši, med posameznimi uvrstitvami pa so tudi vse manjše razlike. Z boljšimi rezultati pa se seveda dviga tudi raven stroke, kar pomeni več znanja in boljšo usposobljenost tako vodnikov kot tudi službenih psov policije."

IMG 6328

i00467

i00460

i00452

i00439

i00423