Sorodne objave

 

Zaradi majhnega prometa in neustrezne infrastrukture za delo mejnih organov se z jutrišnjim dnem ukinja mejni prehod za mednarodni morski promet Izola (Isola).

Vlada je 16. junija 2011 sprejela sklep, da se izda Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije, s katero se ukinja mejni prehod za mednarodni morski promet prehod Izola (Isola). Sprememba uredbe je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/2011.

Mejni prehod se zaradi majhnega prometa in neustrezne infrastrukture za delo mejnih organov ukinja v soglasju z Občino Izola, ki je upravljavec in vzdrževalec mejnega prehoda. Mejni prehod za mednarodni morski promet Izola (Isola) je namreč "sezonski" mejni prehod. Promet potnikov in plovil v mednarodnem prometu je bil na tem mejnem prehodu prisoten le med poletno turistično sezono, tj. julija in avgusta, v ostalem času obratovanja pa na mejnem prehodu tudi več dni ni pristalo nobeno plovilo.

Edina ''večja'' povezava, pa še to občasna, je plovba katamarana – potniške ladje Prince of Venice, ki pluje na relaciji Hrvaška-Slovenija-Italija in nazaj. Policija bo tudi po ukinitvi mejnega prehoda za mednarodni morski promet Izola (Isola) v okviru zakonskih možnosti zagotavljala mejno kontrolo v primeru plovbe katamarana Prince of Venice.

Še naprej pa ostajata 24 ur dnevno odprta mejna prehoda za mednarodni morski promet Piran (Pirano) in Koper (Capodistria), kjer se v primeru prestopa državne meje na morju opravlja mejna kontrola.