Kandidati za delo v Specialni enoti policije, ki se usposabljajo že od maja letos, so s celodnevno taktično vajo 11. novembra v Gotenici zaključili šestmesečno usposabljanje. Njihovo usposobljenost so preverili inštruktorji in vodstvo SE.

SE NovaMoc01Prijetje storilcev kaznivih dejanj v gostinskem lokalu

SE NovaMoc02

SE NovaMoc03

SE NovaMoc04

Približevanje in vpad v objekt

SE NovaMoc05

SE NovaMoc06

Prijetje storilcev pri prodaji prepovedanih drog

SE NovaMoc07

SE NovaMoc08

Nova moč bo bistveno pripomogla pri delu SE


Maja 2008 je z usposabljanjem začelo 13 kandidatov. Preko selekcijskega sita je skozi različne oblike usposabljanj izpadlo osem kandidatov. SE se je tako 15. novembra okrepila s petimi novimi policisti, IZURJENIMI ZA POMOČ, UDARNOST IN OSTRINO.


Foto: Milan Tomažin