Sorodne objave

Varovanje oseb in objektov 25. september 2013
 

Ministri za notranje zadeve, zunanje zadeve in obrambo so v dneh po izvolitvi v državnem zboru obiskali Center za varovanje in zaščito. Obiski so bili delovne narave, saj so vsi postali varovane osebe, zato smo jim celovito predstavili varovanje, ki ga bodo v prihodnje deležni.

9

Vodstvo centra je ob tej priložnosti ministrom predstavilo še organiziranost in delovanje centra, predvsem pa pravno podlago in predpise, na podlagi katerih se varuje določene osebe, prostore in objekte.

6

Z vidika ocene ogroženosti smo jim predstavili tudi varnostno situacijo doma in v svetu, še posebej pa postopke policije z varnostno zanimivimi pisanji, med katere spadajo tudi grozilna pisma.

3e

 Vsi ministri so se zahvalil za povabilo na obisk in predstavitev našega dela.