Sorodne objave

 

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant in predsednika obeh policijskih sindikatov, Radivoj Uroševič iz Policijskega sindikata Slovenije ter Zoran Petrovič iz Sindikata policistov Slovenije, so danes podpisali Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste.

podpis

Aneks št. 2 opredeljuje dopust za tiste posebne pogoje, ki izhajajo iz specifičnih pogojev dela policistov in Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ključni cilj je dodeliti dodatne dni dopusta tistim policistom in policistkam, ki so dejansko bolj obremenjeni ter opravljajo svoje delo v posebej zahtevnih pogojih.

Policijska sindikata in vladna pogajalska skupina, ki jo je vodil notranji minister dr. Gregor Virant, so se od pričetka pogajanj 12. novembra 2013 intenzivno srečevali ter usklajevali stališča in iskali kompromisne rešitve. Sredi aprila zaključena pogajanja s policijskima sindikatoma pomenijo realizacijo sprejetih sporazumov, in sicer predvsem točk, ki govorijo o ureditvi specifičnega vprašanja letnih dopustov za posebne delovne razmere in posebnosti, povezane z opravljanjem policijskega dela.

Na pogajanjih so bila najprej identificirana delovna mesta, ki so bolj obremenjena, nato so bili določeni kriteriji za določitev dodatnih dni dopusta, v zadnji fazi pogajanj pa še konkretno število dni. Obe pogajalski strani sta si pri iskanju rešitev si prizadevali ostati v okviru realnih možnostih, tako glede finančnih kot kadrovskih virov.


Več o tem v sporočilu za javnost na spletni strani notranjega ministrstva.