Tretja generacija vodnikov službenih psov za splošno uporabo je 18. decembra 2009 zaključila osnovni tečaj. Usposabljanje, ki se je začelo 3. avgusta na Gmajnicah v Ljubljani, je uspešno zaključilo vseh pet kandidatov iz štirih policijskih uprav.

skupinska rakov skocjan

Usposabljanje traja pet mesecev, v katerih kandidati predelajo za 800 ur programa (od tega skoraj 700 ur praktičnega dela). Program usposabljanja obsega osem različnih področij, in sicer področje veterine, kinologije, šolanje in uporabo službenega psa, policijska pooblastila, taktiko uporabe službenega psa, terensko usposabljanje, usposabljanje vodnikov s službenim psom in markiranje1.

DPP 0134

Pri tem morajo kandidati opraviti izpite iz veterine, policijskih pooblastil ter uporabe službenih psov. Prav tako se njihovo znanje in delo s službenimi psi po približno dveh mesecih usposabljanja preverjata na vmesnem preizkusu, nato pa še na končnem preizkusu, s katerim se tečaj tudi zaključi. Delo kandidatov na obeh preizkusih ocenjuje neodvisna in strokovna tričlanska komisija.

peter ureki

Po uspešno zaključenemu usposabljanju za vodnika službenega psa za splošno uporabo so bili vodniki razporejeni za operativno delo na terenu v enote vodnikov službenih psov tiste policijske uprave, iz katere so bili tudi napoteni.

Med šolanjem službenih psov in usposabljanjem njihovih vodnikov poskušajo inštruktorji predvideti ter pripraviti službenega psa in vodnika na možne realne situacije v vsakdanjem operativnem delu na terenu. Vendar, kakor niti ena intervencija ni podobna drugi, se tudi službeni psi med seboj razlikujejo. Zato mora vsak vodnik veliko individualno delati s svojim službenim psom, hkrati pa tudi z drugimi vodniki, saj se bo lahko le tako učinkovito pripravil na vsakdanje izzive na terenu.

Za dobro delo je nujna sinergija med vodnikom in službenim psom, vendar pa lahko preteče tudi nekaj let, preden vodnik in službeni pes postaneta odličen tandem. Delo vodnikov službenih psov je zahtevno, vsekakor pa eno lepših in bolj dinamičnih oblik dela v policiji.

Preden se policist kandidat vključi v tečaj za vodnika službenega psa mora vsaj nekaj let delati kot policist. Posebna komisija Oddelka za šolanje službenih psov opravi s kandidatom informativni pogovor, v katerem preveri, ali je primeren za to delo. Največ pozornosti tako nameni njegovim osebnostnim lastnostim in razlogom, zaradi katerih se je odločil, da postane vodnik.

V intervjuju s kandidatom komisija preverja tudi njegovo pozitivno naravnanost in motiviranost za delo s službenim psom, saj je ta ključnega pomena tako za šolanje kot tudi nadaljnje delo. Prav tako je treba preveriti, ali se kandidat boji psov, saj bo poleg opravljanja nalog na terenu skupaj s svojimi kolegi in njihovimi službenimi psi moral tudi markirati in občasno poskrbeti za oskrbo drugih službenih psov.

1  Markiranje je vadba, pri kateri ena ali več oseb pri psu spodbuja plenske in/ali obrambne nagone ter ga tako pripravlja za ustrezno reagiranje.

 

Več o področju dela s službenimi psi