Sorodne objave

 

Ob današnjem začetku policijske stavke, odločitvi Vlade RS, da nadaljuje pogajanja z obema policijskima sindikatoma, in ob nekaterih pregretih izjavah generalni direktor policije Marjan Fank od vseh vpletenih in odgovornih pričakuje, da bodo razmere umirjali, in ne obratno. Aktualne razmere od vseh vključenih zatevajo poln angažma in odgovorno družbeno delovanje, nikakor pa to ni čas za merjenje moči.

Četudi je nesporno dejstvo, da je bila Policija vrsto let finančno, kadrovsko, tehnično in še kako drugače zapostavljena v primerjavi z drugimi organi, kar se odraža na slehernem koraku pri našem delu, pa so policisti in policistke svoje delo in poslanstvo vseskozi opravljali z vso odgovornostjo in pripadnostjo, na kar kažejo tudi rezultati našega dela. To se je še posebej izkazalo v zadnjih dveh mesecih, kjer je ravno Policija odigrala ključno vlogo, da so razmere v državi kljub povečanemu migranskemu toku še vedno pod nadzorom.

Trdno verjamemo, da bodo naši zaposleni tako delovali tudi v teh dneh, ne glede na napovedane sindikalne aktivnosti.

Verjamemo, da državljani znajo prepoznati prispevek policije, da se je ne sramujejo in da tudi policisti vedo, kako ohraniti zaupanje državljanov.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi