Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Makedonijo napotila deveto skupino policistov. Med 28. septembrom in 28. oktobrom 2016 bo za izvajanje skupnega nadzora pri prehajanju državne meje na makedonskem ozemlju v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov skrbelo tudi osem slovenskih policistk in policistov.

Tam bodo naloge opravljali policistke Tamara Bizjak iz Policijske postaje Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto), Matejka Kavšček iz Postaje mejne policije Metlika (PU Novo mesto), Maja Ladič iz PMP Središče ob Dravi (PU Maribor) in Katja Kocijančič iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi ter policisti Janez Centrih iz PP Mozirje (PU Celje), Aljoša Bagari iz PMP Dragonja (PU Koper) ter Bojan Šumah in Boris Josipovič, oba iz SENDM SMP UUP GPU.

IMG 7572

Sprejemu pri namestnici generalnega direktorja policije mag. Tatjani Bobnar in delovnemu srečanju so prisostvovali še vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi Vladimir Pocek, Roman Čoh iz SMPO SGDP GPU in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na GPU ter Boštjan Žula iz Policijske postaje Žalec, Policijska uprava Celje, vodja osme skupine, ki ji je pred nekaj dnevi potekel mandat in se je že vrnila domov. Pripravljajo pa se že policisti desete skupine.


Policisti bodo svoje naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica (Police Station for Border Control and Border Surveillance Bogorodica) in izven mejnega prehoda Bogorodica. Makedonskim policistom bodo po potrebi pomagali v začasnem prehodnem centru Gevgelija (Temporary Transition Centre - Gevgelija), kjer poteka sistem registracije migrantov. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi in uporabljali bodo službena vozila.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.
 


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi