Sorodne objave

 

Z začetkom turistične sezone, ki vrhunec sicer doseže šele julija in avgusta, se predvsem v večjih turističnih središčih in mestih začnejo pojavljati tudi žeparstvo in druge, s priložnostmi povezane tatvine. Stanje na tem področju še zdaleč ni problematično, Slovenija ni žeparski raj in tudi v svetovnem merilu velja za varno državo, kljub temu pa bodo z množičnim obiskom turistov v Sloveniji ali slovenskih turistov na tujem aktualna tudi ta kazniva dejanja. Zato smo na današnji skupni novinarski konferenci opozorili: da na dopustu ne bo nevšečnosti, že prej pomislite na varnost!

zeparji1

Na novinarski konferenci so o samozaščitnem ravnanju in varnosti turistov spregovorili (z leve): komandir Policijske postaje Bled, Boštjan Lenček, kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana, Matija Breznik, direktorica Turizem Ljubljana, mag. Petra Stušek, in komandir Policijske postaje Piran, Aleš Kodrič.


Gorenjska je samo julija in avgusta lani beležila skoraj milijon prenočitev turistov, enaka je zasedenost z nočitvami turistov v primorsko-notranjski in obalno-kraški regiji, medtem ko ima osrednjeslovenska regija okoli pol milijona prenočitev. Najbolj turistično obremenjeni kraji po teh regijah so Piran z okoli 550.000 prenočitvami, Ljubljana jih ima okoli 425.000, Bled pa približno 280.000. (Vir SURS)

Za žeparjenje so najbolj kritična mesta, kjer se zadržujejo večje skupine turistov oziroma kjer je gneča, in čas, ko si ti ogledujejo znamenitosti, se fotografirajo, pa tudi trgovine, gostinski lokali itd. Po krajih so to Ljubljana, Postojnska jama, Bled ter druga večja turistična in obalna mesta.

V preteklosti so te oblike kaznivih dejanj izvrševali posamezniki. Žeparili so predvsem v gneči na vlakih, avtobusih in večjih javnih prireditvah. Danes pa se ta kazniva dejanja večinoma izvršujejo v skupinah, organizirano in z razdeljenimi vlogami storilcev. Običajno sodelujejo dva do trije storilci. Lahko jih je tudi več. Eden opazuje, drugi prekrije napaden predmet (npr. nahrbtnik), tretji izvrši tatvino, četrti pa takoj prevzame odtujene predmete. Predvsem so to denarnice - tatovi največkrat vzamejo evre in dolarje, manj pogosto odtujijo tudi druge valute, ker jih je za unovčenje treba menjati. Žeparsko tatvino lahko izvrši tudi že en sam storilec in ni nujno, da jih je več.

Ko storilci iz denarnice izmaknejo gotovino, denarnico običajno odvržejo, bodisi v reko, koš ali grmovje in je precej primerov, ko se ti predmeti po tatvini najdejo in v njej manjka samo denar.

Storilci pri žeparjenju delujejo zelo neopazno in neslišno, zato žrtev pogosto sploh ne ve, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje in velikokrat mislijo, da so predmet nekje izgubili. Žrtev kontakta storilca dejansko ne zazna. Zato lahko prihaja tudi do primerov, ko dejanja niso prijavljena policiji.

V zaznanih primerih so bile v teh kaznivih dejanjih kot storilke identificirane predvsem ženske, ki so se pomešale v skupine turistov pri ogledu turističnih znamenitosti, v trgovinah ali gostinskih lokalih. Aktualne so lokacije na prostem in v notranjih prostorih, ki so javno dostopne in omogočajo hiter pobeg ter določeno mero prikritega delovanja.

Dinamika izvršitve kaznivega dejanja

 • Žeparji se običajno pojavljajo tam, kjer je gneča.
 • Izkoriščajo učinek presenečenja. Ne uporabljajo sile ali grožnje.
 • Oškodovancem se priključijo v gibanju ali v mirovanju in zelo neopazno, največkrat od zadaj.
 • Dajejo prepričljiv videz, kot da so del skupine, in se nekaj časa zadržujejo v skupini.
 • Uporabljajo različne priročne stvari za hkratno zakrivanje svojega početja in predmetov, iz katerih potem kradejo. Uporabljajo npr. dežnike, zemljevide, rute in to razgrnejo nad nahrbtnik ali kakšno drugo stvar, da njihove roke niso vidne, ter izvršijo tatvino.
 • Največkrat kradejo iz torbic (ženskih, opasnih), nahrbtnikov in zunanjih žepov. Dejanje izvršijo tako, da zelo nežno sežejo vanje.  
 • Redko kradejo, ko žrtev miruje. Običajno žeparsko tatvino izvršijo, ko se žrtev giblje, ker ta tako manj čuti dotikanje. Žrtev kontakta storilca ne zazna.
 • Sproti spreminjajo svoj izgled z menjavo oblačil in v kratkem času lahko izvršijo več tatvin.

V splošnem so pri izvršenih žeparskih tatvinah na prostem žrtve v veliki večini predvsem tuji turisti, na avtobusih pa predvsem slovenski državljani in pretežno starejše osebe. Storilci so največkrat tujci, predvsem Romuni in Bolgari ter državljani iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Slovenija ima v okviru Europola stalen dostop do vseh informacij in analiz za tovrstno problematiko, ki kažejo, da tuji storilci v Slovenijo in druge evropske države prihajajo izključno z namenom izvrševanja žepnih tatvin. Po nekaj dneh ali lahko celo še isti dan se te skupine premaknejo v drugo državo in tam nadaljujejo z izvrševanjem tovrstnih tatvin.

V primeru pojava žeparskih tatvin na Bledu so policisti največkrat obravnavali državljane Hrvaške z bivališčem na območju Italije. V policijskih postopkih so bile identificirane tudi  potencialne storilke, ki so potovale iz Madžarske preko Avstrije v Slovenijo in nato naprej v Italijo. Uporabljali so različna prevozna sredstva, od osebnih vozil do javnih prevoznih sredstev oziroma vlaka in avtobusa. Po izvršenih tatvinah so storilci območje zapustili.

V ravnanjih, ki jih je kot kazniva dejanja obravnavala policija, ter pri ugotavljanju identitete oseb z lastno dejavnostjo in na podlagi suma izvrševanja kaznivega dejanja zaradi obnašanja, ravnanja ali zadrževanja na določenem kraju ali ob določenem času, je bilo lani obravnavanih okoli 25 oseb. Mnoge med njimi so se po identifikacijah odstranile od skupin, v katerih so bile prepoznane kot sumljive, in območje zapustile.

Tovrstne tatvine je mogoče preprečiti že z določenimi samozaščitnimi ukrepi:

 • bodite pozorni na svojo lastnino,
 • denar nosite v notranjih žepih ali v denarnicah okolici vratu in pod oblačili,
 • pri prenosu večjih vsot denarja naj bo ta shranjen na več različnih mestih (npr. del v denarnici, del v žepu itd.),
 • v nahrbtnikih naj ne bo vrednih stvari, pri gibanju v skupini pa nahrbtnik nosite spredaj, vedno naj bo zaprt,
 • bančne kartice in PIN številke naj ne bodo shranjene skupaj,
 • opasne torbice naj bodo ves čas pod nazorom,
 • v torbah, ki jih nosite preko rame, ali v nahrbtnikih ne shranjujte večjih količin gotovine, dokumentov itd.,
 • pozorni bodite na osebe, ki niso del skupine.

Vrednejših stvari, kot so torbice, denarnice, telefoni, računalniška oprema itd., nikoli in nikjer ne puščajte brez nadzora, ker so lahko tarča priložnostnih tatov. V turistični sezoni do tega prihaja predvsem na javnih prireditvah, v gostinskih lokalih ter na obalah jezer in na plažah. Tovrstna problematika je poleti aktualna v Piranu, kjer prihaja predvsem do priložnostnih tatvin, ki so posledica neprevidno odloženih predmetov ali opuščenega nadzora nad stvarjo, ter do drznih tatvin iz nastanitvenih objektov, npr. apartmajev, hotelskih sob, teras ipd. V večini obravnavanih tatvin iz sob so bila vrata odklenjena, storilci pa so kradli, medtem ko so gosti spali. Zaznan je bil tudi primer uporabe motilca za zaklepanje osebnega vozila, storilec pa je bil izsleden in obravnavan. Struktura storilcev je različna, tovrstna kazniva dejanja izvršujejo tako domačini kot tujci.

Priložnost je torej veliko, idej storilcem ne zmanjka, predvsem od nas in od naših ukrepov pa je odvisno, kako jih bomo preprečili.