Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je v luči spodbujanja konstruktivnega in dobrega sodelovanja na sestanek povabila predstavnike društva Legebitra. Srečanja, ki je potekalo danes, 2. aprila 2019, sta se iz društva Legebitra udeležili Lana Gobec in Eva Gračanin.

IMG 8647

Tema pogovora je bila krepitev poslanstva tako policije kot društva Legibitra, ki je predvsem zagotavljati varen življenjski prostor za vse prebivalce Slovenije, ne glede na njihovo narodnostno in versko pripadnost, politično prepričanje ali spolno usmerjenost. V zvezi s tem so bila izmenjana stališča in izkušnje obeh organizacij.

IMG 8643

Obe organizaciji imata tudi precej skupnih stališč, saj si tako v društvu Legebitra kot tudi v Policiji prizadevamo za večjo strpnost v družbi, za enakost spolov in odpravo diskriminacije ter za večje spoštovanje raznolikosti. Na tem področju Policija, še zlasti Center za raziskovanje in socialne veščine, ki deluje v okviru Policijske akademije, že tesno sodeluje z društvom Legebitra. Tako generalna direktorica policije kot predstavnici društva so se strinjale, da je to sodelovanje dobro in da je treba tudi v prihodnje vlagati napore, da bi ga še okrepili.