Sorodne objave

 

V aprilu 2013 je bil sklican varnostni sosvet Mestne občine Koper. Kot vsako leto so se tudi tokrat srečali predstavniki pomembnih služb in institucij v občini, tudi policije, in sicer z namenom usklajenega reševanja konkretne problematike v okolju.

001

Tokratnega sosveta se je poleg komandirja Policijske postaje Koper Igorja Majcna prvič udeležil tudi novi direktor Policijske uprave Koper Danimir Rebec. Predstavnika policije sta povzela varnostno problematiko območja, ki ga pokriva koprska policijska postaja, predstavila pa sta tudi širšo problematiko celotne uprave. Komandir Majcen je koordinatorju sosveta predložil kar nekaj konkretnih predlogov za povečanje varnosti na tem območju, tudi takšnih, kjer mora sodelovati več služb, da se problem sploh lahko reši.

004

Na sosvetu so nekaj besed namenili tudi aktualni problematiki, ki se nanaša na delovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času, in problematiki zapuščenih objektov, ki so privlačni predvsem za brezdomce. Ravnatelj Osnovne šole Koper Anton Baloh je izpostavil problem nevarnih voznikov okoli šole, ki ogrožajo otroke, dr. Krek pa je opozoril na čedalje pogostejše uživanje alkohola med mladimi, ki se zbirajo na določenih lokacijah v mestu. 

***

Varnostni sosvet je ena od partnerskih oblik sodelovanja policije z državljani, ki jo je mogoče vzpostaviti za območja vseh lokalnih skupnosti, od stanovanjskih sosesk, mestnih četrti, krajevnih skupnosti pa do občin. Možnost samoorganiziranja imajo tudi drugi organi, organizacije in institucije, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti. V ta namen se lahko sporazumno ustanovijo sveti, sosveti, komisije ipd., kar v policiji vzpodbujamo. Pri svojih aktivnostih za izboljšanje varnostnih razmer si namreč želimo tesnega sodelovanja z državljani, predvsem na preventivnem področju, zato pozivamo prebivalce in organe lokalnih skupnosti, da si na ta način zagotovijo vpliv na odločanje o varnostni problematiki na območju, kjer prebivajo ali delajo. Le s skupnimi močmi lahko zmanjšamo število deviantnih dejanj in pojavov, mnoge pa lahko na ta način tudi preprečimo. 

Več o partnerskem sodelovanju in posvetovalnih telesih v rubriki Partnersko sodelovanje