Sektor kriminalistične policije PU Maribor je 26. maja 2006, v sodelovanju z Varnostnim sosvetom Mestne občine Maribor, že četrtič organiziral strokovni posvet na temo Mladi in kriminal. Strokovnega posveta se je udeležilo 135 udeležencev, med njimi predstavniki predšolske in šolske vzgoje, predstavniki zdravstva in socialnih služb, pravosodja ter pomočniki komandirjev policijskih postaj in drugi predstavniki policije.

060526-MladiInKriminal01

Stojan Privšek iz SKP PU Maribor je v imenu organizacijskega odbora pozdravil goste in udeležence posveta. Poudaril je, da je tovrsten posvet edinstven v Sloveniji. Tako kot vsi posveti do sedaj, je tudi letošnji glede na število prijav pokazal potrebo po takšnem sodelovanju.

Posveta sta se udeležila tudi svetovalec ministra za notranje zadeve Bojan Lunežnik in predstavnica Varuha človekovih pravic Martina Jenkole, katera sta s svojimi pogledi razgibala razpravo.

060526-MladiInKriminal02

Udeležence posveta sta pozdravila Mirko Ploj, pomočnik direktorja PU Maribor in Melita Cimerman, podžupanja Mestne občine Maribor, katera sta poudarila velik pomen pri reševanju tovrstnega kriminala, predvsem pa nujno usklajenost vseh institucij, ki se ukvarjajo z otroci in mladostniki, kadar so le-ti storilci ali žrtve kaznivih dejanj.

Na tokratnem posvetu so strokovnjaki z različnih področij dela spregovorili o otrocih in mladostnikih, kateri se enkrat znajdejo v vlogi žrtve in spet drugič v vlogi storilca. Vlado Maksimovič iz SKP PU Maribor je predstavil problematiko mladoletniške kriminalitete na območju naše PU. Simona Lilek iz SKP PU Maribor pa je njegovo predstavitev popestrila z opisom primera poti otroka, od žrtve do storilca kaznivih dejanj. O pravnih vidikih obravnave otrok in mladostnikov je govorila. dr. Katja Filipčič iz Pravne fakultete Ljubljana. Postopke in pristojnosti policije pri obravnavi otrok in mladostnikov je opisala Tatjana Mušič iz UKP GPU. Peter Stefanoski iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je spregovoril o vlogi socialne službe pri obravnavi otrok in mladostnikov. Jasna Bolarič, državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva Maribor, je spregovorila o obravnavi otrok in mladostnikov za ravnanja, ki imajo znake kaznivih dejanj.


060526-MladiInKriminal03

Strokovni posvet se je zaključil z razpravo udeležencev, katero je moderiral mag. France Prosnik, direktor Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor ter z novinarsko konferenco.


Bartolo Lampret