Sorodne objave

Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Policisti Policijske uprave Maribor smo novembra zaključili preventivni projekt Varno na poti v šolo in domov. Ob koncu projekta smo izžrebali 49 prvošolčkov in jim podelili zanimive nagrade.

Projekt Varno na poti v šolo in domov je namenjen prvošolčkom, ki se prvič srečujejo z vsakodnevnimi nevarnostmi na šolski poti. V ta namen smo v Policiji izdali pobarvanko, ki jo je prejel prav vsak prvošolček. S pomočjo učiteljic in učiteljev so otroci aktivno barvali pobarvanke, se pri tem tudi učili o varni udeležbi v cestnem prometu in odgovorili na dve nagradni vprašanji. Kupone z odgovori so poslali na mariborsko policijsko upravo. Policisti smo prejeli 958 pravilno izpolnjenih kuponov, ki so jih poslali otroci 49 osnovnih šol iz 22 podravskih občin.

IMG 2951

 Vodja policijskega okoliša Danijel Šulc je 23. decembra 2010 podelil nagrado učenki prvega razreda OŠ Slave Klavore Maribor (na fotografiji).


Policisti smo izžrebali 49 otrok (po enega iz vsake sodelujoče šole), nato pa so vodje policijskih okolišev obiskali sodelujoče šole in srečnim izžrebancem podelili nagrade. Ob tem so učence ponovno opozorili na varno udeležbo v prometu na poti v šolo in domov.