Sorodne objave

 

Predstavniki Sektorja uniformirane policije, Sektorja kriminalistične policije in policijskih postaj z območja Policijske uprave Novo mesto so se odzvali vabilu novomeškega Centra za socialno delo in se 27. januarja 2009 udeležili posveta na temo nasilja v družini. Namen posveta je bil analizirati izrečene ukrepe prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, izmenjati izkušnje ter sprejeti dogovor o obveščanju in sodelovanju.

Direktor Centra za socialno delo Novo mesto Alojz Simončič ter koordinatorica za obravnavo nasilja za Dolenjsko in Belo Krajino Dubravka Hrovatič sta predstavila svoje izkušnje pri obravnavi primerov nasilja v družini. Pri tem sta izpostavila vzorno sodelovanje z novomeškimi policisti in kriminalisti pri reševanju problematike nasilja.

NasiljeVDruzini01

Posveta so se udeležili tudi predstavniki Okrožnega sodišča Novo mesto, Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto in Centrov za socialno delo Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

Preiskovalna sodnica Mojca Hode je povedala, da so preiskovalni sodniki potrdili oziroma podaljšali veljavnost vsem ukrepom prepovedi približevanja, ki so jih v preteklem letu izrekli dolenjski in belokranjski policisti, kar kaže na kakovostno delo in pravilno ukrepanje policistov.

NasiljeVDruzini02

Alojz Sladič, inšpektor iz Sektorja uniformirane policije PU Novo mesto, je predstavil statistične podatke, ki kažejo na porast ukrepa prepovedi približevanja. Prisotni so se strinjali, da je porast predvsem posledica ozaveščenosti žrtev, ne pa tudi dejanskega porasta nasilja v družini. Inšpektor je predstavil tudi predlog o načinu obveščanja in sodelovanja med pristojnimi institucijami, ki bo izboljšal učinkovitost izvajanja ukrepa in določil Zakona o preprečevanja nasilja v družini.

NasiljeVDruzini03

Udeleženci posveta so se strinjali, da bodo izmenjava mnenj, izkušenj in dogovori, sprejeti na posvetu, zagotovo prispevali k uresničevanju skupnega cilja - pomagati žrtvam nasilja v družini in tovrstno nasilje tudi preprečevati. Sklenili so, da se bodo v podobni sestavi srečevali najmanj enkrat letno, prihodnjič pa bodo povabili tudi predstavnike šolstva in zdravstva.


Besedilo in fotografije: Alenka Drenik,
tiskovna predstavnica PU Novo mesto