Sporočila za javnost

Danes, 10. januarja 2001 sta namestnik generalnega direktorja policije dr. Andrej Anžič in direktor Uprave kriminalistične policije Dušan Mohorko v Galeriji na Kotnikovi v Ljubljani podelila vsem, ki so uspešno zaključili Kriminalistični tečaj 2001, potrdila o zaključenem osnovnem usposabljanju.

Oborožen rop v banko VIPA d. d. Nova Gorica - ekspozitura Solkan, dne 28. 12. 2001 ob 16.20 uri.

Danes, 7. januarja 2002, sta dolžnosti prevzela novoimenovani direktor Urada za varnost in zaščito Generalne policijske uprave Jože Sironič in poveljnik Specialne enote Generalne policijske uprave Zlatko Halilovič.

V zadnjih mesecih preteklih let je bila varnost pešcev v cestnem prometu vedno slaba. Prav zato smo v policiji letos že na začetku leta pripravili načrt izvajanja različnih aktivnosti, ki smo jih sproti tudi predstavljali javnosti.

V torek 18. in sredo 19. decembra 2001 je v hotelu Paka v Velenju potekalo mednarodno zasedanje delovne skupine na temo "Preprečevanje ilegalnih migracij", ki je bila na pobudo slovenske delegacije ustanovljena na IX. Mednarodni konferenci mejnih policij aprila letos v Siofoku na Madžarskem.

Na slovenskih cestah se je do 30. novembra 2001 zgodilo 35.391 prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 35.997), v katerih je umrlo 259 (lani 294) oseb, 2.449 je bilo hudo, 9.021 pa lahko telesno poškodovanih.

Med 17. in 19. decembrom 2001 zaseda v Velenju mednarodna delovna skupina, in sicer na temo 'PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ'. Koordinacijo dela delovne skupine je bilo slovenski policiji zaupano na IX. Mednarodni konferenci mejnih policij, v katero je združenih več kot 40 držav in več kot 10 mednarodnih organizacij, aprila letos v Siofoku na Madžarskem.

Policisti Policijske uprave Koper so od junija 2001 naprej zaznali večje število ilegalnih prestopov državne meje Republike Slovenije na območju PU Koper.

Danes, 12. decembra sta se v Ljubljani sestali delegaciji slovenske kriminalistične policije in kriminalistične policije Zveznega ministrstva za notranje zadeve ZRJ. Predstavniki kriminalističnih policij so se pogovarjali o konkretnem izvajanju nedavno podpisanega sporazuma o sodelovanju med policijama obeh držav.