Sorodne objave

 

Na novinarski konferenci Generalne policijske uprave (GPU) smo danes, 9. julija 2021, predstavili izsledke strokovnega nadzora na Policijski upravi Ljubljana (PU Ljubljana), ki je bil izveden v povezavi z varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija 2021. 

IMG 8255

Ugotovitve strokovnega nadzora so predstavili (na fotografiji z leve): vodja Oddelka za javni red in mir v Upravi uniformirane policije Boris Rojs, generalni direktor policije dr. Anton Olaj, vodja Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije Marko Podlesnik in Vladimir Ilić iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v SGDP.

Zvočni posnetek izjave dr. Antona Olaja

Zvočni posnetek izjave Marka Podlesnika

Zvočni posnetek izjave Borisa Rojsa

Zvočni posnetek izjave Vladimirja Ilića

IMG 8264 Dr Anton Olaj

Po besedah generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja je šlo za dogodek visokega tveganja, saj se je na širšem območju Prešernovega trga nahajalo več kot 9.000 udeležencev: "PU Ljubljana je z izvedbo varovanja zagotovila stanje, v katerem ni prišlo do hujših in množičnih kršitev javnega reda, kar je uspeh in kar je tudi omogočilo normalno izvedbo osrednje državne proslave ob dnevu državnosti, ki je potekala skoraj sočasno na Trgu republike. Zato policistkam in policistom, ki so sodelovali pri varovanju tega operativno zahtevnega dogodka, za obsežno opravljeno delo izrekam pohvalo."

V nadaljevanju je dr. Olaj podrobneje navedel razloge za uvedbo nadzora: "Na Prešernovem trgu v Ljubljani se je 25. junija odvijal neprijavljeni javni shod, poimenovan 'protestna ljudska skupščina'. Policija je bila v teh okoliščinah dolžna vzdrževati javni red. Izvedeni ukrepi in pridržanje 13 udeležencev shoda, ki pripadajo t. i. skupini rumenih jopičev, so v javnosti sprožili dvome in ugibanja,

  • ali je policija svoje delo opravila nepristransko;
  • ali je policija opravila svoje delo strokovno in zakonito;
  • ali je policija omogočila vsem udeležencem shoda enako udejanjanje ustavnih pravic;
  • ali je policija ukrepala zoper 'rumene jopiče' zaradi in na poziv govorca iz skupine pripadnikov 'protestne ljudske skupščine'.

Za odgovore na ta vprašanja je bilo treba ugotoviti relevantna dejstva. Nadzorniki so za kritičen čas opravili pregled vsebin videoposnetkov policijskih kamer in ogled videoposnetkov spletnih omrežij. Prav tako so nadzorniki poslušali posnetke policijske telefonske komunikacije in komunikacije preko policijskih radijskih zvez."

Po besedah generalnega direktorja policije je bilo ugotovljeno, da so predstavniki "rumenih jopičev" na enoten in organiziran način pristopili do Prešernovega spomenika, kjer je že potekal neorganiziran shod udeležencev "protestne ljudske skupščine", in na njem razgrnili svoj transparent. Zaradi njihovega prihoda na spomenik so morali nekateri udeleženci "protestne ljudske skupščine" sestopiti. Takoj po razgrnitvi transparenta so do njih pristopili udeleženci "protestne ljudske skupščine" in med njimi je prišlo do prerivanja, ki se je stopnjevalo v kršitve javnega reda in miru (JRM).

Povedal je, da je ob 18 uri 57 minut in 15 sekund po radijski komunikaciji policist Posebne policijske enote (PPE) seznanil vodstvo varovanja na Prešernovi o zasedbi protestniškega odra s strani "rumenih jopičev" in želel nadaljnja navodila. 28 sekund kasneje je vodstvo varovanja na Prešernovi ulici odredilo policistom na kraju, naj odstranijo "rumene jopiče" s Prešernovega spomenika. Na podlagi te odločitve je policija ukrepala zoper tiste pripadnike "rumenih jopičev", ki so kršili JRM, ne pa tudi zoper ostale udeležence, ki so tudi takrat kršili JRM. Za tako razlikovanje v ukrepanju policije ni pravne podlage. Poziv policiji s strani govorca "protestne ljudske skupščine" preko ozvočenja je bilo slišati ob 18. uri, 57 minut in 59 sekund.

"Izražen dvom v javnosti, ali je policija sprejela odločitev o ukrepanju zoper skupino 'rumenih jopičev' zaradi pozivanja govorca protestne ljudske skupščine, je s kronološkim prikazom prepričljivo ovržen. Odredbo o ukrepanju je sprejelo policijsko vodstvo varovanja 16 sekund prej, kot je govorec 'protestne ljudske skupščine' začel s pozivanjem policije k ukrepanju," je zatrdil.

"Ugotovljeno je še, da PU Ljubljana v nobenem od svojih dokumentov (ki so dostopni nadzornikom) ni navedla aktivnosti oziroma ukrepov, ki jih bo izvedla kriminalistična policija v zvezi z morebitnimi sumi storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen Kazenskega zakonika (KZ-1)) in kaznivega dejanja preprečitve ali oviranja javnega shoda (145. člen KZ-1). V nadaljevanju so nato policisti pridržali 13 oseb iz skupine 'rumenih jopičev', ki niso upoštevali njihovih zakonitih ukazov. Z ogledi videoposnetkov je bilo ugotovljeno, da so javni red kršili vsaj še 4 udeleženci 'protestne ljudske skupščine', s katerimi pa policisti na kraju niso izvedli policijskih postopkov. Nadzorniki so v zvezi s tem ugotovili, da so se nekateri policisti namreč nahajali v neposredni bližini kršitev pripadnikov 'protestne ljudske skupščine'. Obstaja možnost, da policisti v zelo napetih varnostnih razmerah dejansko niso zaznali vseh kršitev. Prav tako je z verjetnostjo možno oceniti, da so nekateri policisti videli te kršitve, vendar zoper kršitelje niso ukrepali zato, ker niso prejeli takšnega ukaza. Nadzorniki so te ugotovljene nepravilnosti in še druge opisali in predlagali, da se pristopi k ugotavljanju odgovornosti, s čimer se strinjam," je še dejal dr. Olaj.

Zaradi velikega zanimanja javnosti in objektivnega informiranja objavljamo tudi poročilo o nadzoru, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja: