Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
Pozor, žeparji! 7. januar 2023
Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
 

Projekt se je že nekaj let izvajal na območju Policijske uprave Maribor - tam so si ga tudi zamislili. Izkazal se je za zelo uspešnega: poleg učencev so bili z njim zelo zadovoljni tudi starši in učitelji; na internem natečaju policije za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu 2006 je prejel prvo nagrado, pozitivno pa so ga ocenili tudi na ministrstvu za šolstvo in šport, kjer so osnovne šole pozvali k sodelovanju. Namenjen je namreč učencem šestega razreda devetletnega šolskega programa.

Junija 2008 smo projekt prvič izvedli na območju celotne Slovenije. Namen je otroke seznaniti z varnostno problematiko in samozaščitnim ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.

Potek projekta

slika otrok - policistov za en dan in policistaUčence za sodelovanje v projektu v šolah izberejo na podlagi njihovega preteklega dela v preventivnih aktivnostih in lastnega zanimanja za sodelovanje, ti pa nato v spremstvu učitelja obiščejo policijsko postajo. Tam jih sprejme komandir ali njegov pomočnik. Pojasnijo jim vlogo policije v družbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. Na kratko jim predstavijo varnostno problematiko in samozaščitno ravnanje, organiziranost policije in naloge policistov (dežurnih policistov, policistov v patrulji, policistov kriminalistov, vodij policijskih okolišev ...).

Pokažejo jim prostore, opremo in vozila, ki jih policisti uporabljajo pri delu, učenci pa v spomin dobijo majico in kapo z napisom Otrok - policist. Z vodjem policijskega okoliša in učiteljem si ogledajo preventivno delo (svetovanje in opozarjanje, formalni in neformalni razgovor ipd.), nato pa jim svoje delo predstavijo tudi policisti prometniki (potek prometa v križišču in krožnega prometa, poznavanje prometnih znakov, kontrola prometa ipd.). Na koncu na posameznih policijskih postajah učencem podarijo še nekaj preventivnega gradiva, ki ga policisti delijo pri v skupnost usmerjenem policijskem delu. Po treh urah druženja s policisti se učenci skupaj z učiteljem vrnejo v šolo.

Ves čas je poskrbljeno za varnost učencev. Obisk policijske postaje spada v šolsko dejavnost, zato za varovanje veljajo šolska pravila. Policijsko postajo obiščejo največ po trije učenci hkrati. Učitelj jih ves čas spremlja - od odhoda iz šole do vrnitve nazaj. Učenci niso navzoči pri policijskih aktivnostih, pri katerih je predvideno represivno ukrepanje. Tudi vodja policijskega okoliša ves čas skrbi, da učenci niso bili ogroženi.

Povezane vsebine

Policija za otroke, najstnike
Preventivni projekti