Sorodne objave

 

V naslednje pol leta bodo v skladu z evropsko direktivo podatke o letalskih potnikih zbirale vse države Evropske unije in si jih med seboj tudi izmenjevale. Namen tovrstnega zbiranja in obdelave podatkov je zagotavljati varnost državljanom EU in preprečevati teroristična ter druga hujša kazniva dejanja. Podatke o letalskih potnikih bo zbirala tudi slovenska policija.

Letos zbiranje in obdelava podatkov o letalskih potnikih, ki bodo leteli v tretje države ali iz njih, naslednje leto tudi o potnikih, ki letijo v države članice EU ali iz njih

Od 14. septembra 2017 policija zbira podatke o potnikih na vseh komercialnih rednih in posebnih letih tistih letalskih prevoznikov, ki svojo prevozno dejavnost opravljajo iz tretjih držav v Slovenijo ali v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom v Sloveniji. Naslednje leto, od 14. marca 2018, pa bo policija zbirala te iste podatke tudi za lete iz drugih držav članic EU v Slovenijo ali v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom v Sloveniji.

Podatke bodo policiji posredovali letalski prevozniki

Prevozniki v letalstvu bodo pristojni enoti policije sprotno, pred vsakim letom, posredovali podatke o potnikih. Gre za manj občutljive osebne in druge podatke, ki jih sicer zbira in hrani letalska družba, to so npr. osebni podatki potnikov, podatki o času in kraju potovanja, podatki o načinu rezervacije ter plačila letalske karte itd.

Namen zbiranja podatkov je zagotoviti varnost vsem potnikom in prebivalcem EU

Obdelava podatkov o potnikih bo omejena na preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj. Uporaba podatkov o potnikih je osredotočena le na tiste osebe, ki na podlagi analize podatkov predstavljajo višjo stopnjo tveganja za nacionalno in javno varnost ter varnost ljudi. Preostalim potnikom bo selektivni sistem obdelave podatkov le še povišal stopnjo varnosti in jim še naprej omogočal prost in varen pretok oseb na schengenskem območju.

Letalskim potnikom so v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov zagotovljene vse zakonsko določene pravice in sodno varstvo

V zvezi z obdelavo podatkov API (v ang. Advance Passenger Information) in PNR (v ang. Passenger Name Record) so potnikom v letalskem prometu zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, in sodno varstvo. S sistemom podatkov bodo neposredno upravljali uslužbenci v pristojni policijski enoti, vse izvedene aktivnosti pri obdelavi podatkov pa bodo zabeležene, vključno z informacijami, kateri podatki so bili obdelani oz. posredovani v uporabo, komu in zakaj. Potniki bodo imeli pravico vpogleda v podatke, ki se v tem sistemu nanašajo nanje. 

Povezane vsebine

Mejne zadeve in tujci

Kako ravnati ob terorističnem napadu ali množičnem streljanju

Ugrabitev, izsiljevanje, zajetje talcev - nasveti