Sporočila za javnost

Kriminalistična policija je specializirana služba za boj proti kriminalu. Na vrhu je uprava kriminalistične policije, ki s pomočjo svojih sektorjev vodi, koordinira, spremlja, analizira in ocenjuje stanje na področju kaznivih dejanj. S sodnimi in drugimi državnimi organi ter pristojnimi organi v tujini skrbi za učinkovito in zakonito opravljanje nalog na različnih področjih kriminalitete. Direktor uprave je Vojko Urbas.

Uprava kriminalistične policije poleg tistih nalog, ki jih opravljajo notranje organizacijske enote, opravlja še naslednje skupne naloge:

  • koordinira preventivno dejavnost,
  • načrtuje in predlaga organizacijske spremembe, razvoj in uresničevanje razvojnih projektov,
  • koordinira potrebe in programe za kriminalistično usposabljanje in kadre,
  • načrtuje in predlaga kriminalistično materialno-tehnično opremo in finance,
  • sodeluje pri usposabljanjih za izvajanje policijskih pooblastil pri preiskovanju kriminalitete,
  • druge naloge, ki ne pomenijo neposrednega preiskovanja kriminalitete.

Delo kriminalistov

Kriminalisti pri odkrivanju kaznivih dejanj in storilcev sodelujejo z uniformiranimi policisti. Ti lahko zaradi stalne prisotnosti ob prijavi oziroma ugotovitvi kaznivega dejanja takoj ukrepajo in raziščejo lažja kazniva dejanja. Težje oblike kriminalitete, ki zahtevajo posebna preiskovalna znanja in tehnično opremo, obravnavajo kriminalisti. Delavci kriminalistične policije niso uniformirani, v posebnih primerih pa oblečejo prepoznavne anorake z napisom "POLICIJA".

Zaradi specializacije dela in poznavanja lokalne problematike delujejo znotraj posameznih policijskih postaj tudi lokalne kriminalistične skupine, predvsem v urbanih območjih. Za nadzor nad kriminalno bolj ogroženimi predeli pa so na policijskih upravah organizirane mobilne kriminalistične skupine

Živimo v času, ko kriminal ne pozna ne državnih meja ne etničnih razlik. Še zlasti to velja za organizirani kriminal, trgovino z orožjem in mamili ter pranje denarja. Tudi Slovenija se vse pogosteje sooča s tovrstnimi kaznivimi dejanji, zato ne preseneča, da je boj zoper organizirane združbe, ki se ukvarjajo z mednarodno kriminalno dejavnostjo, prioritetna naloga kriminalistične policije. 

Kriminalistična policija si prizadeva ne samo držati korak s storilci kaznivih dejanj, temveč biti korak pred njimi, zato sproti uvaja sodobne preiskovalne metode in tehnike, ustrezno usposablja in opremlja strokovnjake za najtežje oblike kaznivih dejanj, izboljšuje kakovost dokazovanja kaznivih dejanj, izpopolnjuje uporabo posebnih metod in tehnik preiskovanja organizirane kriminalitete, krepi preventivno delo, poglobljeno spremlja pojavne oblike mladoletniške kriminalitete ... Kriminalistična policija je ustanovila posebne skupine strokovnjakov za boj proti korupciji in proti računalniškemu kriminalu; tako najlaže spremlja kriminalna gibanja doma in v svetu ter prispeva k izboljšanju preiskanosti kaznivih dejanj, ki je že sedaj ena najboljših v Evropi.

Organiziranost

Sektor za organizirano kriminaliteto

          Oddelek za prepovedane droge
          Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje
          Oddelek za kriminalne združbe

Sektor za splošno kriminaliteto

          Oddelek za premoženjsko kriminaliteto
          Oddelek za krvne in seksualne delikte
          Oddelek za mladoletniško kriminaliteto

Sektor za gospodarsko kriminaliteto

Oddelek za finančno kriminaliteto in pranje denarja
Oddelek za poslovni in javni sektor
Oddelek za korupcijo

Sektor za posebne naloge

Oddelek za tajno delovanje
Oddelek za tajno opazovanje I
Oddelek za tajno opazovanje II
Oddelek za specialno tehniko
Oddelek za zaščito prič

Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje

Oddelek Sirene
Oddelek za mednarodno operativo (Europol, Interpol)
Oddelek za ocenjevanje varnostnih tveganj in operativno podporo
Oddelek za ciljno iskanje oseb

Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost

Oddelek za delo z informatorji in viri

Center za računalniško preiskovanje

Nacionalni preiskovalni urad

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 27.07.2021 ob 14:00 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 23:00 VSTOP 1 ura 45 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 27.07.2021 ob 16:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 09:01 VSTOP 30 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 26.07.2021 ob 17:21 IZSTOP 2 uri 35 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 14:54 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 12:50 IZSTOP 40 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 12:50 VSTOP 40 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 13:30 IZSTOP 40 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 26.07.2021 ob 20:20 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 26.07.2021 ob 20:20 VSTOP 5 minut
STAROD TOVORNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 26.07.2021 ob 14:30 VSTOP 5 minut
STAROD VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 26.07.2021 ob 14:30 IZSTOP 1 ura 15 minut
VINICA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 26.07.2021 ob 19:30 VSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.