Vprašanja:

 1. Kaj se zgodi z najdenimi predmeti, če lastnik dlje časa ne pride ponje. Ali jih lahko odkupim, se prodajo na dražbi? Kje in kdaj so javne dražbe?
 2. Kdaj in kje se odprodajajo rabljena/poškodovana policijska vozila?
 3. Če bi na cesti našel na primer ključe in denarnico, kaj naj naredim z najdenimi stvarmi?


Odgovori:

 1. Kaj se zgodi z najdenimi predmeti, če lastnik dlje časa ne pride ponje. Ali jih lahko odkupim, se prodajo na dražbi? Kje in kdaj so javne dražbe?


  Obveznost poštenega najditelja je, da mora najdeno stvar vrniti lastniku ali pa jo izročiti Policiji, ki o najdbi sestavi zapisnik. Prav tako Policija išče lastnika najdene stvari in objavi podatke na svojih spletnih straneh kot tudi na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bil predmet najden. Seznam najdenih predmetov je objavljen v rubriki Najdeni predmeti.

  V skladu z novim pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi Policija po 12. decembru 2015 najdene predmete s svojega seznama hrani najmanj 30 dni, nato pa jih (razen orožja in prepovedanih drog) odda v hrambo in nadaljnji postopek Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) . Če se po poteku enega leta od najdbe stvari ne najde njen lastnik, se lahko najdena stvar izroči najditelju ali proda na dražbi, ki jo izvede finančna uprava. Več informacij o tem boste našli v sporočilu za javnost.

 

 1. Kdaj in kje se odprodajajo rabljena/poškodovana policijska vozila?


  Prodaja odpisanih oz. dotrajanih službenih vozil Policije in Ministrstva za notranje zadeve poteka v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in z javnim vabilom k nakupu nepremičnin, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja in v Uradnem listu RS. Običajno se vozila prodajo v kompletu najboljšemu ponudniku (podjetju ali firmi, ki jih potem prodaja fizičnim osebam). Obvestila o tovrstnih prodajah so objavljena tudi na spletni strani ministrstva.

 

 1. Če bi na cesti našel na primer ključe in denarnico, kaj naj naredim z najdenimi stvarmi?


  Prosimo, da najdene ključe prinesete na najbližjo policijsko postajo z opisom kraja, kjer ste jih našli. Najdene stvari je policija namreč dolžna hraniti 30 dni, nato jih preda Finančni upravi RS, poleg tega pa na spletnih straneh policije objavljamo tudi seznam vseh najdenih stvari.

  Tako bomo lahko objavili tudi opis ključev, ki ste jih našli, in morda jih bo njihov lastnik prepoznal.

  Če stvari ne morete sami odnesti na policijsko postajo, predlagamo, da pokličete policijsko postajo ali na telefonsko številko 113 in policiste zaprosite, če jih lahko pridejo iskat k vam, ali pa jim ključe pošljite po pošti z opisom kraja, kjer ste jih našli.