Vprašanja:

 1. Zanima me, ali lahko petletnega otroka v avtomobilskem sedežu in pravilno pripetega peljem na sovoznikovem sedežu, torej spredaj.
 2. Prosim vas, da mi sporočite informacijo o številu kazenskih točk, ki sem jih v preteklosti prejel zaradi storjenih prometnih prekrškov.
 3. Dobila sem kazen za prometni prekršek, a sem položnico izgubila.  Ali mi lahko prosim napišete IBAN, REFERENCO in naslov, da bom lahko kazen še danes plačala.
 4. V družini imamo en avto, ki ga uporabljamo tri osebe. Problem imamo s prometnim dovoljenjem. Ali overjena kopija prometnega dovoljenja zadostuje, če me pri kontroli prometa ustavi policist?
 5. Zanima me, če potrebuje slovenski voznik z veljavnim vozniškim dovoljenjem, izdanim v Republiki Sloveniji, dodatno potrdilo, dovoljenje oziroma mednarodno dovoljenje, če želi voziti vozilo tuje registracije, ki je last  dekleta, brez spremstva voznika. Rad bi vedel tudi, če lahko tujec z veljavnim italijanskim vozniškim dovoljenjem vozi avto s slovensko registracijo.
 6. Kako udeleženca v prometu pravilno ustavi policist pri kontroli prometa?
 7. Ali lahko policist med izvajanjem meritve hitrosti iz vozila parkira vozilo na pločniku, zasebni površini, avtobusni postaji ali zelenice, kjer je parkiranje prepovedano?
 8. Prejela sem obvestilo o kazni zaradi prometnega prekrška. Prekrška se zavedam, vendar mi kot študentki brez rednih prihodkov kazen predstavlja veliko breme. Zanima me, ali mi kazen lahko oprostite oziroma ali je  mogoča nadomestna kazen z opravljanjem družbeno koristih del?
 9. Na parkirišču sem slikal avto brez nalepke za invalide, ki je bil parkiran na prostoru za invalide. Na sliki se dobro vidi registrska številka omenjenega vozila. Ali se lastnika vozila lahko kaznuje?
 10. V kolikšnem času morajo policisti kršitelju prometnih predpisov poslati obvestilo o kazni na dom?
 11. Zanimajo  me  posebna prevozna sredstva in ali je cross motor tudi posebno prevozno sredstvo?
 12. Smo planinsko društvo, ki od gasilskega društva brezplačno najame gasilsko vozilo kombi za prevoz otrok na izlete. Zanima nas, ali za takšne vrste prevozov veljata pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, in pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu?
 13. Zanima me, če je med vožnjo avtomobila uporaba oziroma telefoniranje s slušalko bluetooth na enem ušesu dovoljena. Med občani krožijo različne razlage, pa me zanima, če je to kaznivo.
 14. Zanima me, ali je na odseku mariborske obvoznice Tezno - Melje potrebna vinjeta?
 15. Pred kratkim sem prejel iz Avstrije obvestilo, da sem v Gradcu storil prometni prekršek, zato so mi poslali obvestilo in položnico. Celoten dokument je v nemščini in ker nemško ne znam, ga tudi ne razumem. Ali mi morajo poslati obvestilo v slovenščini ali pa moram razumeti nemško.
 16. Velikokrat je kolona vozil na prehitevalnem pasu avtoceste počasnejša od moje hitrosti na desnem pasu, zato sem v dvomih, ali lahko nadaljujem z vožnjo z nezmanjšano hitrostjo, ali naj hitrost zmanjšam glede na hitrost kolone vozil na prehitevalnem.
 17. Zanima me, če je dovoljena uporaba pozicijskih žarnic LED v prometu? Torej takšnih, ki svetijo belo - vem namreč.  da se nikakor ne sme uporabljati  žarnic, ki svetijo modro.


Odgovori:

 1. Zanima me, ali lahko petletnega otroka v avtomobilskem sedežu in pravilno pripetega peljem na sovoznikovem sedežu, torej spredaj?


  88. člen Zakona o pravilih cestnega prometa v 14. odstavku  določa, da mora biti otrok, manjši od 140 centimetrov, med vožnjo v motornem vozilu zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi (otroški sedeži, tako imenovani jahači).

  Torej je ob izpolnjevanju navedenih pogojev prevoz otrok na prednjih sedežih dovoljen, če namestite otroški sedež oziroma tako imenovani jahač, ki bo omogočal, da varnostni pas poteka pravilno preko sredine rame.

  Za podrobnejši odgovor se lahko obrnete na Javno agencijo RS za varnost prometa.

 

 1. Prosim vas, da mi sporočite informacijo o številu kazenskih točk, ki sem jih v preteklosti prejel zaradi storjenih prometnih prekrškov.


  Evidenco kazenskih točk vodi Ministrstvo za pravosodje RS. Svetujemo vam, da se za informacije obrnete nanj. Pošiljamo vam kontaktne podatke:

 

 1. Dobila sem kazen za prometni prekršek, a sem položnico izgubila. Ali mi lahko prosim napišete IBAN, REFERENCO in naslov, da bom lahko kazen še danes plačala.


  Številka računa za plačilo glob je 0110 0845 0047 266. Naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. IBAN je BSLJSI2X. Poleg tega morate napisati še sklic, ki ga pozna prekrškovni organ, ki je izdal plačilni nalog. Ponavadi je to številka plačilnega naloga. Predlagamo vam, da se čim prej obrnete na pristojno policijsko postajo in jih povprašate za sklic.

  Naslove vseh policijskih postaj najdete na spletni strani: Seznam policijskih postaj

 

 1. V družini imamo en avto, ki ga uporabljamo tri osebe. Problem imamo s prometnim dovoljenjem. Ali overjena kopija prometnega dovoljenja zadostuje, če me pri kontroli prometa ustavi policist?


  16. člen Zakona o pravilih cestnega prometa v prvem odstavku določa listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa pri kontroli voznikov, vozil, opreme naprav in tovora.

  Voznik mora imeti pri sebi listino, s katero dokaže, da sme voziti vozilo v cestnem prometu, veljavno prometno dovoljenje, listine o tovoru, dovoljenje za vožnjo v času prepovedi prometa, pri opravljanju prevoza skupine otrok pa tudi potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah.

  Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

  Pri sebi morate imeti torej izvirnike listin, saj predpisi ne omogočajo uporabe overjenih kopij dokumentov. Overjena kopija je enaka izvirniku v času overovitve. Po overovitvi se lahko vsebina izvirne listine spremeni, overjena kopija pa ostane nespremenjena.

 

 1. Zanima me, če potrebuje slovenski voznik z veljavnim vozniškim dovoljenjem, izdanim v Republiki Sloveniji, dodatno potrdilo, dovoljenje oziroma mednarodno dovoljenje, če želi voziti vozilo tuje registracije, ki je last dekleta, brez spremstva voznika. Rad bi vedel tudi, če lahko tujec z veljavnim italijanskim vozniškim dovoljenjem vozi avto s slovensko registracijo.


  Za udeležbo v cestnem prometu morajo biti vozila registrirana, imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovoljenje za preskusno vožnjo in biti označena s predpisanimi registrskimi ali preskusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev. Vozila, registrirana v tujini, smejo biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo registrsko tablico in listino o registraciji vozila. Vozilo mora biti označeno z oznako države, v kateri je vozilo registrirano, kakor jo predpisuje veljavna mednarodna konvencija o cestnem prometu. Oznaka države sme biti na posebni nalepki ali na registrskih tablicah. Voznik mora imeti ustrezno vozniško dovoljenje.

  Naša prometna zakonodaja ne določa, da bi vozniki morali imeti za vožnjo vozila pooblastilo lastnika, vendar je bolje, da ga imajo. Če voznik pri sebi nima pooblastila lastnika vozila, da lahko uporablja vozilo, se lahko zgodi, da bo policist potreboval dlje časa, da preveri, ali je vozilo ukradeno.

  Svetujemo, da na AMZS pridobite soglasje. Več o tem na spletni strani: Mednarodni dokumenti in vinjete  

  Ta odgovor velja tudi za tujca, ki v Sloveniji vozi vozilo s slovensko registracijo.

  Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo (prej ministrstvo za promet), ki pripravlja prometno zakonodajo:

 

 1. Kako udeleženca v prometu pravilno ustavi policist pri kontroli prometa?


  Splošno pooblastilo za nadzor prometa policiji daje Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki policiji omogoča, da neposredno nadzira in ureja promet na javnih cestah.

  Ustavljanje voznikov poleg ZPrCP podrobneje ureja Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa. Omenjeni pravilnik med drugim v 4. členu določa, da odročena roka policista z odprto dlanjo, ki je usmerjena proti določenemu vozilu oziroma udeležencu cestnega prometa, pomeni, da se mora ta ustaviti.

  Za dajanje znakov lahko policist uporablja tudi lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko. Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe.

  Podnevi ustavlja policist vozila z loparjem za urejanje prometa tako, da ga dvigne in usmeri proti vozilu, ki ga ustavlja, ponoči pa jih ustavlja z ročno svetilko ali z loparjem z lastnim virom svetlobe tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os ceste. Voznik, proti kateremu daje policist znak iz prejšnjega odstavka, mora zmanjšati hitrost in vozilo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.

  Policija lahko vozila ustavlja tudi z zvočnimi in svetlobnimi znaki na službenem vozilu, in sicer modra luč in kratek zvočni znak s sireno pomenita, da mora voznik, za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, postopno zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz vozila, dokler jim policist tega ne dovoli.

  Policija lahko vozila lahko tudi s svetlobno tablo (elektronskim zaslonom) v policijskem vozilu, na katerem lahko policist izpiše statično ali tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo) drugim udeležencem cestnega prometa. Udeleženec cestnega prometa mora ravnati v skladu s policistovo odredbo, izpisano na svetlobni tabli.

 

 1. Ali lahko policist med izvajanjem meritve hitrosti iz vozila parkira vozilo na pločniku, zasebni površini, avtobusni postaji ali zelenice, kjer je parkiranje prepovedano?


  Policisti morajo za nadzor prometa izbirati mesta, ki ne predstavljajo nevarnosti zanje in za druge udeležence v cestnem prometu, in enako velja za izvajanje meritev hitrosti. Policisti praviloma izbirajo mesta, ki so na javnih površinah, se pa seveda lahko zgodi, da so posamezna primerna mesta tudi na zasebnem zemljišču (uvozi na gozdne poti, travniki) in v takšnem primeru policisti uporabljajo takšna mesta, razen če lastniki zemljišč izrazijo zahtevo, da ne želijo, da policisti tam izvajajo meritve.

  Občasno za izvajanje meritev policisti uporabljajo tudi dvorišča in parkirišča - takšna mesta policisti uporabljajo le, če lastnik dovoli uporabo zasebnega zemljišča.

  Zakonodaja policistom omogoča tudi nekaj izjem glede postavitve vozila.

  Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa, da je na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali taksi vozila, ustavitev in parkiranje vozila prepovedano. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu. Izjema od tega pravila je določba, ki določa, da na postajališčih zunaj vozišča lahko ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri opravljanju svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu (65. člen ZPrCP). Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo (69. člen ZPrCP). 

 

 1. Prejela sem obvestilo o kazni zaradi prometnega prekrška. Prekrška se zavedam, vendar mi kot študentki brez rednih prihodkov kazen predstavlja veliko breme. Zanima me, ali mi kazen lahko oprostite oziroma ali je mogoča nadomestna kazen z opravljanjem družbeno koristih del?


  Policija kot prekrškovni organ ni pristojna za odpis dolga po plačilnem nalogu zaradi nezmožnosti plačila izrečene globe. Policija izvršljiv plačilni nalog pošlje organu, ki je pristojen za izterjavo davkov (od 1. 1. 2014 je to Finančna uprava RS), to velja za primere, ko je policija izrekla globo.

  Ima pa kršitelj pred tako imenovano izterjavo več možnosti, in sicer:

  1. Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prekrških (ZP-1)lahko v osmih dneh od prejema plačilnega naloga vloži zahtevo za sodno varstvo.
  2. V prvem odstavku 57.c člena Zakona o prekrških (ZP-1)je določeno, da lahko kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v osmih dneh po pravnomočnosti, plača polovico izrečene globe. To pomeni, da lahko kršitelj polovični znesek plača v 16-ih dneh od prejema plačilnega naloga.
  3. Prav tako ima kršitelj na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o prekrških (ZP-1)možnost, da pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaprosi za obročno plačilo globe in odmerjenih stroškov postopka. V tem primeru se s sklepom določita način odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto, najmanjši obrok pa sme znašati 20 evrov za fizične in odgovorne osebe ter 200 evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Storilec mora biti o možnosti in načinu predlaganja obročnega plačila opozorjen v plačilnem nalogu, odločbi oziroma sodbi, s katero mu je izrečena globa.
  4. Mogoče je tudi, da kršitelj, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih zmožnosti za plačilo, ki mora biti takšno, da bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči, ne more plačati izrečene globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 evrov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka, na podlagi 19.a člena Zakona o prekrških (ZP-1) zaprosi za opravljanje dela v splošno korist. O možnosti nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z opravljanjem dela v splošno korist odloča sodišče.


  Torej, globa in stroški postopka morajo znašati najmanj 300 evrov, kršiteljevo premoženjsko stanje pa mora biti takšno, da bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

  To pomeni, da bo sodišče presojalo, ali so prihodki kršitelja takšni, da je upravičen do redne brezplačne pravne pomoči in posledično v nadaljevanju do nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist.

  Prošnja za delo v splošno korist se vloži na policijski postaji, ta pa prošnjo pošlje v odločitev sodišču, ki odloči o zadevi.

 

 1. Na parkirišču sem slikal avto brez nalepke za invalide, ki je bil parkiran na prostoru za invalide. Na sliki se dobro vidi registrska številka omenjenega vozila. Ali se lastnika vozila lahko kaznuje?


  V takem primeru je zaradi potrebe po dodatnem preverjanju najbolje poklicati na interventno številko policije 113 ali mestno redarstvo, ki bo izvedlo postopek. Brez neposredne ugotovitve policista je namreč nadaljnji postopek izredno zapleten, poleg tega pa se lahko postopek o prekršku začne (če ni neposredne zaznave policista ali redarja) na pisni predlog oškodovanca. V tem primeru pa običajno tisti, ki vidi prekršek, ni tudi oškodovanec.

 

 1. V kolikšnem času morajo policisti kršitelju prometnih predpisov poslati obvestilo o kazni na dom?


  Od 14. junija 2013 mora prekrškovni organ po določilih Zakona o prekrških (ZP-1) postopek začeti v 30 dneh od ugotovitve prekrška. Navedeno velja samo za prekrške, ki so ugotovljeni s tehničnim sredstvom in kršitelj s kršitvijo ni bil seznanjen na kraju prekrška. Za vse druge primere še naprej velja dveletni rok za začetek postopka.

 

 1. Zanimajo me posebna prevozna sredstva in ali je cross motor tudi posebno prevozno sredstvo?


  Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa, da so "posebna prevozna sredstva" invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila. V 97. členu zakon določa, da se smejo posebna prevozna sredstva v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in na območjih umirjenega prometa, odvisno od njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Posebnih prevoznih sredstev prav tako ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil. Za promet posebnih prevoznih sredstev veljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.

  Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo.

  Iz tega izhaja, da med posebna prevozna sredstva cross motor ne spada. Za konkretne podatke o posameznem vozilu se obrnite na Javno agencijo RS za varnost prometa, Sektor za vozila .

 

 1. Smo planinsko društvo, ki od gasilskega društva brezplačno najame gasilsko vozilo kombi za prevoz otrok na izlete. Zanima nas, ali za takšne vrste prevozov veljata pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, in pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu?


  V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je skupina otrok skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

  V vašem pismu omenjate, da prevoze opravljate predvsem s kombiji, za katere predvidevamo, da imajo poleg voznikovega še največ osem sedežev. V nadaljevanju vam zato sporočamo temeljne pogoje, ki jih je treba v teh primerih izpolnjevati:

  • otroke sme prevažati le voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje kategorije "B";
  • voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati del, ki bi lahko vplivala na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila.


  Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o obliki potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah in je objavljen skupaj z njim.

  Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev (registrirano, tehnično brezhibno vozilo) izpolnjuje tudi posebne pogoje, določene z Zakonom o motornih vozilih (ZMV-1) in Pravilnikom o delih in opremi vozil (posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok).

  Vozilo mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • tehnični pregled je treba prvič opraviti eno leto po prvi registraciji, nato pa vsakih šest mesecev,
  • vozilo mora biti označeno z znakom, ki ga določa pravilnik,
  • vozilo mora imeti napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
  • vozilo mora imeti električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
  • vozilo mora imeti varnostne pasove na vseh sedežih,
  • naslonjala za glavo na vseh sedežih in
  • zapisovalno opremo o cestnih prevozih (tahograf).
  • Pri prevozu z vozilom, ki ima poleg voznika še največ osem sedežev, so lahko otroci, manjši od 150 cm, privezani z vgrajenimi varnostnimi pasovi za odrasle.


  Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

  Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno z znakom, kot je opredeljen v Prilogi VI, ki je sestavni del Pravilnika o delih in opremi vozil.

  V tretjem odstavku 2.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih je določeno, da se Uredba 3821/85/EGS, Uredba 561/2006/ES, AETR in navedeni zakon uporabljajo tudi za prevoze skupine otrok.

 

 1. Zanima me, če je med vožnjo avtomobila uporaba oziroma telefoniranje s slušalko bluetooth na enem ušesu dovoljena. Med občani krožijo različne razlage, pa me zanima, če je to kaznivo.


  35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa v prvem odstavku prepoveduje uporabo opreme ali naprav na način, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, in pri tem našteva maske, slušalke in telefon.

  Z globo 250 evrov in 3 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo.

  Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in med vožnjo uporablja mobilni telefon (npr. vozniki koles, e-skirojev in ostalih lahkih motornih vozil).

  Uporaba slušalke bluetooth je med vožnjo dovoljena le, če ne zmanjšuje zmožnosti obvladovanja vozila ali slušnega zaznavanja voznika. To pomeni, da voznik med vožnjo ne uporablja telefonskega aparata, temveč le slušalko.

  V zvezi s prostoročno uporabo mobilnih telefonov med vožnjo si želimo, da bi kljub temu, da trenutno ne gre za formalno prepovedano ravnanje, vozniki takšno ravnanje prepoznali kot negativno oziroma kot tako, ki povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč.

 

 1. Zanima me, ali je na odseku mariborske obvoznice Tezno-Melje potrebna vinjeta?


  Na vaše vprašanje vam bodo lahko odgovorili na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS), ki je pristojna za to področje. Več informacij o cestnih odsekih, na katerih je obvezna uporaba vinjete, najdete tudi na njihovi spletni strani oziroma na spodnji povezavi:

 

 1. Pred kratkim sem prejel iz Avstrije obvestilo, da sem v Gradcu storil prometni prekršek, zato so mi poslali obvestilo in položnico. Celoten dokument je v nemščini in ker nemško ne znam, ga tudi ne razumem. Ali mi morajo poslati obvestilo v slovenščini ali pa moram razumeti nemško.


  Slovenska policija ne sodeluje v postopkih, do katerih pride zaradi storitve cestno-prometnih prekrškov slovenskih državljanov v tujini.

  Lastnik podatkovne zbirke motornih vozil je Ministrstvo za infrastrukturo (prej prometno ministrstvo), ki na podlagi zaprosila držav članic EU tem sporoči podatke o lastniku vozila. Za pojasnila v zvezi z jezikom, ki ga v nadaljnjih postopkih uporabljajo tuji državni organi, predlagamo, da za dodatna pojasnila zaprosite Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

 1. Velikokrat je kolona vozil na prehitevalnem pasu avtoceste počasnejša od moje hitrosti na desnem pasu, zato sem v dvomih, ali lahko nadaljujem z vožnjo z nezmanjšano hitrostjo, ali naj hitrost zmanjšam glede na hitrost kolone vozil na prehitevalnem.


  Prehitevanje in vožnja po avtocesti sta zakonsko urejena v več členih Zakona o pravilih cestnega prometa.

  Določila 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa podrobneje določajo ravnanje udeležencev na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila. Tako morajo na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni, poleg tega je na vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje idr.

  Določila 50. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki predpisujejo prehitevanje, veljajo tudi na avtocesti (prva in tretja točka tega člena). Tako je prehitevanje vozil dovoljeno le po levi strani, prehitevanje po desni strani ni dovoljeno, razen na ploščadi z več prometnimi pasovi, v katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h idr. Ob upoštevanju 15. in 33. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o pravilih cestnega prometa se ne šteje za prehitevanje hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo v isto smer.

  Pojasnilo se nanaša na vaše vprašanje, kako ravnati, če ste na desnem prometnem pasu hitrejši od vozil na vaši levi.

  Kakor izhaja iz določil 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa , stalna vožnja po levem prometnem (prehitevalnem pasu) pasu avtoceste ni dovoljena. Po levem pasu izključno prehitevamo. Kadar se odločite za prehitevanje vozila pred seboj, bodite prepričani, da vozilo pred vami vozi dovolj počasi oziroma da boste vi dovolj hitri za varno prehitevanje. Pri tem ne pozabite na omejitev hitrosti, hkrati pa se prepričajte, da za vami na prehitevalnem pasu ni nikogar. Vozilu pred vami se približajte in ga prehitite v najkrajšem možnem času ter se nato vrnite na desni pas.

  Tovrstna problematika nastaja predvsem v času prometnih konic (dnevne migracije), ko je prometni tok v posamezni smeri močno povečan. Nasvete o prometnih pravilih in pravilni vožnji po avtocesti smo javnosti sporočili že večkrat, nekatere video vsebine pa so dostopne tudi na spletnih straneh DARS. Policisti so ob nadzoru prometa na avtocestah pozorni tudi na tovrstne kršitve. Kršitve, če je le mogoče, dokumentiramo z video nadzornim sistemom PROVIDA in ob ugotovljenih kršitvah ukrepamo ter kršitelje s predpisano globo kaznujemo.

 

 1. Zanima me, če je dovoljena uporaba pozicijskih žarnic LED v prometu? Torej takšnih, ki svetijo belo - vem namreč, da se nikakor ne sme uporabljati žarnic, ki svetijo modro.


  Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti v cestnem prometu s prižganimi dnevnimi svetilkami ali zasenčenimi žarometi.

  Voznik mora voziti podnevi s prižganimi dnevnimi svetilkami. Kot dnevne svetilke se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi, katerih svetilnost je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25 %. Dnevne svetilke ali zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot dnevne svetilke, so lahko prižgane, ne da bi bile sočasno prižgane pozicijske svetilke. Dnevne svetilke imajo lahko tehnologijo LED.

  Če je avto homologiran in uporabljate luči za dnevno vožnjo v skladu z določbo 71. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (torej tudi, če ob uporabi luči za dnevno vožnjo zadnje pozicijske luči sočasno niso prižgane), potem zaradi pravilne uporabe luči za dnevno vožnjo ne morete biti sankcionirani, če je tako predvidel proizvajalec vozila.

  Naknadna namestitev takšnih luči pa se šteje kot poseg v vozilo in torej za predelavo vozila. Zato brez odobritve pristojne službe vožnja s takšnim vozilom ni dovoljena.