Vprašanja:

 1. Čemu je namenjen anonimni telefon policije 080-1200? Danes sem želel podati prijavo na anonimno številko glede parkiranega vozila, iz katerega izteka olje. Vozilo je že dlje časa parkirano na pločniku pred stanovanjsko hišo v Ljubljani, a mi je policist svetoval, naj v tem primeru pokličem interventno številko policije 113.
 2. Zanima me, kako se lahko gluhi otrok ali odrasla gluhonema oseba, v primeru, da je ogrožena, obrne na policijo? Kakšna komunikacija je možna?


Odgovori:

 1. Čemu je namenjen anonimni telefon policije 080-1200? Danes sem želel podati prijavo na anonimno številko glede parkiranega vozila, iz katerega izteka olje. Vozilo je že dlje časa parkirano na pločniku pred stanovanjsko hišo v Ljubljani, a mi je policist svetoval, naj v tem primeru pokličem interventno številko policije 113.


  Anonimna telefonska številka 080-1200 je namenjena vsem, ki želijo prijaviti karkoli v zvezi z kaznivim dejanjem, morebitnimi storilci kaznivega dejanja ali informacijami in pri tem ostati anonimni. Vsi klici na omenjeno številko se sprejemajo v Ljubljani za vso Slovenijo. Na podlagi pogovora, vsebino ustrezno zapišemo v obliki uradnega zaznamka in ga pošljemo krajevno pristojni kriminalistični policiji v nadaljnjo obravnavo. Ti ga v večini primerov dobijo šele naslednji dan, odvisno od vsebine in tega, kdo je pristojen (kriminalisti ali policisti na državnem, regionalnem ali lokalnem nivoju).

  V vseh primerih pa, ko klicatelj potrebuje takojšnje reagiranje policije, klicatelje vljudno napotimo na interventno številko policije 113. Klic se sprejema na osmih policijskih upravah. Policisti, ki sprejemajo klic na tej številki, imajo možnost na kraj takoj napotiti ustrezno policijsko patruljo. Policisti tudi dobro poznajo območje svoje regije, torej območje, iz katerega kličete. V večini primerov (odvisno od nujnosti dogodka) je ta t. i. reakcijski čas od 10 do 25 minut. Pomemben je tudi podatek, da je lahko tudi na številki 113 klicatelj anonimen, če tako želi.

  V Generalni policijski upravi, kjer sprejemamo klice na 080-1200, ne moremo podatkov posredovati neposredno policijski patrulji. Posredovanje vašega sporočila pristojni regiji in nato policistom na terenu bi lahko povzročilo samo izgubo dragocenih informacij in časa. Policijski inšpektor, ki je sprejemal vaš klic, je vsebino klica pravilno ocenil in vas napotil na interventno številko policije 113 (v tem primeru bi klic sprejela OKC PU Ljubljana), ki bi na kraj poslal policijsko patruljo, da ugotovi dejansko stanje in morebitno škodo zaradi olja, ki je iztekalo iz parkiranega vozila.

 

 1. Zanima me, kako se lahko gluhi otrok ali odrasla gluhonema oseba, v primeru, da je ogrožena, obrne na policijo? Kakšna komunikacija je možna?


  V vseh primerih, ko je ogrožen otrok ali odrasla gluhonema oseba, priporočamo klic na Klicni center za osebe z okvaro sluha, ki tem osebam nudi 24-urno dosegljivost tolmačev za znakovni jezik. Klicni center je dosegljiv na telefonski številki 031 777 600. Z ustanovitvijo tega centra (leta 2009) so gluhi in naglušni dobili možnost celovite storitve, saj tolmači po prejemu obvestila poskrbijo za prenos tega ustreznemu naslovniku, tudi policiji.

  Svetujemo tudi, da gluhi ali naglušni zaprosi najbližjo starejšo osebo (starše, sorodnike, učitelje ali druge) za pomoč pri komunikaciji, se neposredno obrnejo na najbližjega policista oziroma policijsko postajo ali pa pokličejo na interventno številko policije 113. Seveda pa je pri slednjem treba upoštevati, da bo komunikacija otežena. V primeru, da bo vidna lokacija klicatelja, bo gluha ali naglušna oseba (otrok ali odrasel) pomoč policije tudi dobila.

  Policija še vedno sprejema prijave tudi po faksu (01 251 43 30), saj je pred ustanovitvijo centra pripravila obrazec za nujno policijsko intervencijo za gluhe in naglušne ter ga posredovala Zavodu združevanja tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki so ga razdelili društvom gluhih in naglušnih oseb. Glede na to, da so starejše gluhe in naglušne osebe imele doma faks, preko katerega so urejali razna opravila (zdravnika, javna uprava), so lahko na ta način tudi policiji sporočile, da potrebujejo njihovo pomoč.

  Naslednja rešitev je bila pripravljena v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) z uvedbo aplikacije Wap112 (http://wap.sos112.si/), ki gluhim in naglušnim osebam omogoča pošiljanje besedilnega klica v sili SMS. V meniju te storitve so bile narejene bližnjice za sporočanje dogodkov, kot so npr. prometna nesreča, napad, vlom, pretep, nesreča v gorah in drugo. O uporabnosti te storitve več informacij najdete na spletnih straneh URSZR:

  • Kako in kdaj kličete 112? Več o tem, o klicu v sili SMS in aplikaciji Wap112 za gluhe in naglušne: Klic v sili 112 ,