Vprašanja:

 1. Ali lahko dobim informacije, kam naj oddam pritožbo zaradi nestrokovne izpeljave postopka določenih policistov?
 2. Zanima me, kam naj prijavim sodelovanje kriminalistov in policistov pri proizvodnji in preprodaji drog?
 3. Kakšen je uradni postopek policista pri kontroli prometa? Ali za policiste ne veljajo osnovna pravila bontona (da pozdravi, se predstavi, morda pokaže svojo policijsko izkaznico, če je v civilni obleki itd.)?
 4. Koliko časa moramo po zakonu čakati na odgovor na pritožbo in odgovor na vprašanje občanov?
 5. Za običajne občane velja pravilo, da morajo za svojimi psi pobirati iztrebke, ki jih ti izločijo na javnih mestih. Zakaj takšno pravilo za iztrebke službenih konjev policije ne velja?
 6. Kakšna prometna pravila veljajo za policijska vozila, ko niso na intervenciji? Je intervencija samo takrat, ko so modre luči prižgane in/ali je slišati sireno ali je vozilo na intervenciji lahko tudi takrat, ko so zvočni in svetlobni znaki izključeni?  Ali lahko policisti svoja vozila obračajo na križišču, prečkajo dvojno neprekinjeno črto, parkirajo na avtobusnem postajališču in podobno?
 7. Včeraj sem klical na interventno številko 113, a  operaterja nisem dobil. Šele veliko kasneje sem dobil povratni klic. Menim, da je to neprimerno, saj se pričakuje takojšen odziv policije.


Odgovori:

 1. Ali lahko dobim informacije, kam naj oddam pritožbo zaradi nestrokovne izpeljave postopka določenih policistov?


  Policisti so za svoje delo odgovorni kazensko, materialno in disciplinsko, če se izkaže, da niso ravnali v skladu s pooblastili. Tisti, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista kršene pravice in temeljne svoboščine, se ob vseh pravnih sredstvih, ki so na razpolago, lahko tudi pritoži zoper delo policista. Pritožba se lahko vloži v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine.

  Več o postopku pritožbe zoper delo policistov najdete na tej povezavi:

 1. Zanima me, kam naj prijavim sodelovanje kriminalistov in policistov pri proizvodnji in preprodaji drog?


  Svoje ugotovitve o neprimernem ali kaznivem ravnanju uslužbenca policije lahko naznanite v katerikoli policijski enoti ali na številko za nujne klice 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Sporočila nam lahko pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na anonimne e-prijave. V Službi generalnega direktorja policije deluje Sektor za notranje preiskave in integriteto, ki je pristojen za zagotavljanje notranje varnosti v policiji in zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije. Če se ugotovi, da je policist s svojim ravnanjem storil kaznivo dejanje, mora policija vsako takšno prijavo ali zaznavo odstopiti Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS, ki je krajevno in stvarno pristojno za obravnavo kaznivih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe zaposlene v policiji. Prijavo o storjenem kaznivem dejanju uradne osebe, zaposlene v policiji, lahko vsakdo pošlje tudi neposredno omenjenemu posebnemu oddelku.

 1. Kakšen je uradni postopek policista pri kontroli prometa? Ali za policiste ne veljajo osnovna pravila bontona (da pozdravi, se predstavi, morda pokaže svojo policijsko izkaznico, če je v civilni obleki itd.)?


  Pri izvajanju postopkov v cestnem prometu morajo policisti med drugim upoštevati Zakon o nalogah in pooblastilih policije. Tam je navedeno, da morajo osebi, zoper katero izvajajo pooblastila, na njeno zahtevo na kraju praviloma povedati ime in priimek ter policijsko enoto, zaradi varnosti pa lahko tudi le svojo identifikacijsko številko. Ko policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred postopkom izkazati s službeno izkaznico (kar določa ZNPPol v 21. členu). Če to ni mogoče takoj, se morajo ustno predstaviti kot policisti in se takoj, ko je mogoče, izkazati s službeno izkaznico. Ob tem se morajo ravnati po načelih spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načelu enake obravnave, načelu zakonitosti, sorazmernosti, strokovnosti in integritete. Osnovna pravila bontona veljalo za vsakega posameznika, ne glede na to, v kakšni vlogi je.

 1. Koliko časa moramo po zakonu čakati na odgovor na pritožbo in odgovor na vprašanje občanov?


  Če gre za pritožbo, ki se obravnava po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) , je rok za rešitev pritožbe v pomiritvenem postopku in seznanitev pritožnika z ugotovitvami 30 dni od prejete pritožbe, razen če to ni mogoče iz objektivnih razlogov (sedmi odstavek 150. člena ZNPPol) . Za pritožbe, ki se obravnavajo na senatu, je predpisan 90-dnevni rok, v katerem mora biti končan postopek pred senatom, razen če zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče (četrti odstavek 153. člena ZNPPol) .


  Če gre za predloge, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale občanov, ki se obravnavajo v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju , je dolžan organ nanje odgovoriti v roku 15 dni od prejema vloge. Takšen rok je tudi za organ, ki izvaja nadzor nad organom, ki je dal odgovor, če stranka z odgovorom ni zadovoljna.

 1. Za običajne občane velja pravilo, da morajo za svojimi psi pobirati iztrebke, ki jih ti izločijo na javnih mestih. Zakaj takšno pravilo za iztrebke službenih konjev policije ne velja?


  Za čiščenje konjskih fig ima policija sklenjeno pogodbo z podjetjem, ki mora konjske fige med delovniki počistiti takoj ali v dveh urah, ponoči, ob vikendih ali med prazniki pa v devetih urah. Policisti konjeniki obveščajo podjetje takoj.

  Pojasnjujemo, da konje uporabljajo tudi posamezniki v turistične namene. Zaradi tega večkrat naključni obiskovalci v prepričanju, da gre za iztrebke policijskih konj, o tem obveščajo policijo.

 1. Kakšna prometna pravila veljajo za policijska vozila, ko niso na intervenciji? Je intervencija samo takrat, ko so modre luči prižgane in/ali je slišati sireno ali je vozilo na intervenciji lahko tudi takrat, ko so zvočni in svetlobni znaki izključeni? Ali lahko policisti svoja vozila obračajo na križišču, prečkajo dvojno neprekinjeno črto, parkirajo na avtobusnem postajališču in podobno?


  Prometna pravila in ravnanje udeležencev ureja Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), med drugim tudi vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo.

  Zakon določa, da so vozila s prednostjo in vozila za spremstvo motorna vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki. To pomeni, da gre za vozilo s prednostjo takrat, kadar se na vozilih uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki. Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega premoženja. Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med vožnjo izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne znake brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo s prednostjo pa tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo, zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa (101. člen ZPrCP). 

  ZPrCP tudi določa, da je na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali taksi vozila, ustavitev in parkiranje vozila prepovedano. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu. Izjema od tega pravila je določba, ki določa, da na postajališčih zunaj vozišča lahko ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri opravljanju svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu (65. člen ZPrCP).

  Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo (69. člen ZPrCP).

  Sicer prometna zakonodaja velja tudi za policiste.

 1. Včeraj sem klical na interventno številko 113, a operaterja nisem dobil. Šele veliko kasneje sem dobil povratni klic. Menim, da je to neprimerno, saj se pričakuje takojšen odziv policije.


  Za preveritev konkretnega primera bi potrebovali vašo telefonsko številko. Vendar vam lahko pojasnimo, da npr. OKC na PU Ljubljana prejme dnevno okoli 500 obvestil, tj. klicev, ki so tako ali drugače vezani na posredovanje policistov. Zato občasno lahko pride do zgostitve dogodkov in operaterji ne morejo takoj odgovoriti na klic (klicatelj sliši ton zvonjenja). Zato takoj, ko je to mogoče, policist vrne neodgovorjeni klic. Zaposleni na OKC si po najboljših močeh prizadevajo, da je vmesni čas čim krajši.