Sorodne objave

 

Objavili smo poročilo o delu policije v letu 2010, ki je za slovensko policijo minilo zlasti v znamenju izboljšane prometne varnosti in uspešnejšega preiskovanja gospodarske kriminalitete.

Čeprav je bilo v tem obdobju obravnavanih nekaj več prometnih nesreč, se je število mrtvih, hudo in laže telesno poškodovanih zmanjšalo.

Leta 2010 je policija zabeležila tudi najvišji delež preiskanih kaznivih dejanj in obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v zadnjem desetletju.


Poročilo o delu policije v letu 2010 


Leta 2010 so policisti obravnavali 21.347 ali za 3,7 % več prometnih nesreč. V njih je življenje izgubilo 138 oseb (leto prej 171), kar je manj za 19,3 %. Delež hudo telesno poškodovanih se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za 16,2 %, lahko telesno poškodovanih pa za 14,7 %.

V smrtnih prometnih nesrečah je bila skoraj tretjina povzročiteljev alkoholiziranih. Delo policije je bilo tudi zato še bolj usmerjeno v preventivo in odkrivanje storilcev najhujših prekrškov ter večkratnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Svoj pečat so pustile tudi spremembe prometne zakonodaje, namenjene strožjemu sankcioniranju in učinkovitejšemu ukrepanju ob kršitvah, ki so največkrat vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. K izboljšanju na področju varnosti v cestnem prometu je prav tako prispevalo usklajeno delovanje vseh državnih organov in civilne družbe za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa. Kot uspešen se je izkazal tudi nov koncept cestnoprometnega nadzora, ki ga z območja Policijske uprave Celje prenašamo še na območja drugih policijskih uprav.

Leta 2010 je policija zabeležila najvišji delež vseh preiskanih kaznivih dejanj in obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete v zadnjih desetih letih. Čeprav smo policisti obravnavali 2.026 kaznivih dejanj več kot leta 2009, se je delež preiskanih kaznivih dejanj izboljšal za 3,3 odstotne točke (z 48,3 % na 51,6 %). Storilci kaznivih dejanj so povzročili za 557,3 milijona evrov škode (278 leto prej), od tega 505,4 (193,3 leta 2009) milijona evrov le z gospodarsko kriminaliteto. Da je bil pregon gospodarskega in finančnega kriminala ter korupcije ena od prednostnih nalog policije, kaže tudi podatek, da so policisti obravnavali več kot 13 tisoč primerov gospodarske kriminalitete, kar je za 41,1 % več kot leta 2009.

Do pomembnih sprememb na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja najtežjih oblik gospodarske kriminalitete, korupcije in drugih oblik kriminalitete je prišlo tudi z ustanovitvijo Nacionalnega preiskovalnega urada. Ta je z delom začel takoj po ustanovitvi in lani obravnaval že 17 kompleksnih zadev. Na področju gospodarske kriminalitete in korupcije je zbiral obvestila o sumih storitve 68 kaznivih dejanj, v 23 primerih pa je pristojnim državnim tožilstvom poslal kazenske ovadbe zoper 73 osumljencev.

Poleg že obstoječe možnosti za anonimno e-prijavo korupcije so bile lani uvedene tudi anonimne elektronske prijave kršitev, kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti na področju nasilja v družini, trgovine z ljudmi ter pogrešanih in iskanih oseb. Policija je v okviru anonimnih spletnih prijav prejela 446 prijav, med katerimi je bilo največ prijav korupcije (306) in nasilja v družini (114).

Lani je policija na telefonski številki 113 sprejela skoraj 562 tisoč klicev, ki so bili v 74,3 % namenjeni ljubljanski in mariborski policijski upravi. V nujnih interventnih dogodkih je do prihoda policistov v povprečju preteklo 11 minut in 50 sekund.


Poročilo o delu policije v letu 2010