Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
 

Včerajšnje izredne seje Občine Kočevje, na kateri je bila tema varnost v Kočevju, so se udeležili tudi predstavniki Policije. Izpostavljena je bila problematika vandalizma, tatvin, vlomov, poškodovanj, napadov na občane, groženj ipd. s strani skupine mlajših oseb iz Kočevja.

Policija se je na očitke svetnikov in lokalne skupnosti odzvala ter posredovala pojasnila in odgovore, v katerih je predstavila dobro delo policistov tamkajšnje policijske postaje.

Policisti Policijske postaje Kočevje so v letošnjem letu obravnavali 402 (505 lani) kaznivi dejanji do meseca septembra. Preiskanost omenjenih dejanj je 43 %. Tukaj gre predvsem za kazniva dejanja tatvine, poškodovanja tuje stvari in velike tatvine.

Ob zaznani zgostitvi dejanj poškodovanja tuje stvari (uničevanje infrastrukture, koles za izposojo) v juliju in avgustu je bila povečana prisotnost policistov na kritičnih točkah, s čimer se je situacija izboljšala in umirila. Ob tem dodajamo, da so policisti z intenzivnim delom uspeli preiskati (medijsko) in javno izpostavljene dogodke. Seveda pa so se policisti srečali tudi s primeri umikanja predlogov za pregon za dejanja, za katera so bili storilci prepoznani.

Zato je bilo med drugim na seji občine Kočevje izpostavljeno tudi zaprosilo oziroma poziv občanom, naj dogodke dosledno prijavljajo. Predvsem je bil poziv usmerjen v dogodke, za katere policisti potrebujejo predlog oškodovanca, da lahko sploh začnejo s preiskavo. Zavzeti je treba stališče ničelne tolerance do deviantnih ravnanj.

Ob tem je direktor PU Ljubljana izpostavil, da varnost lokalnega okolja na račun ilegalnih migracij ni zanemarjena v smislu učinkovitega dela policistov, saj je zagotovljena vsakodnevna kadrovska pomoč iz drugih enot Policijske uprave Ljubljana. In tudi v prihodnje bo zagotovljeno zadostno število policistov.

Ob zaključku seje je župan povzel situacijo, da policija svoje delo opravlja dobro, da se odziva na dogodke, da pa je v tej verigi še več drugih institucij, ki bi morale odigrati svojo vlogo, pa je ne. Glede na izpostavljeno lahko povemo, da policija sicer sodeluje s tožilstvom in inšpekcijskimi službami, vse v smislu učinkovitejšega dela ter obravnave storilcev in kršiteljev. Tudi v prihodnje bomo težili k sodelovanju z drugimi službami, tako na regionalnem kot lokalnem nivoju.

Sprejetih je bilo 7 sklepov, med katerimi je župan javno poudaril, da mora svojo vlogo pri zagotavljanju varnosti občanom prevzeti tudi občina. Okrepil bo redarsko službo in najel varnostno službo za varovanje občinske lastnine. Seveda ob tem pričakuje, da bo policija z njimi tesno sodelovala (skupne patrulje, redni sestanki, izmenjava informacij ipd.). S tem ukrepom želi zagotoviti prisotnost na območjih, kjer policisti ne morejo biti prisotni ves čas.

Verjamemo, da bomo s skupnim delom policije, redarstva, varnostnih služb in drugih institucij, ki lahko doprinesejo k večji varnosti občanov Kočevja, to tudi dosegli in s tem občanom ponovno povrnili občutek varnosti.