Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev. Rok za prijavo je 16. december 2019.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) Policijska akademija razpisuje Program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2020.

Čas in kraj izvajanja

Datum izvedbe: od 3. do 7. februarja 2020 v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno.

V letu 2020 Policijska akademija ne bo razpisala dodatnih terminov izvedbe obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Vključitev v usposabljanje

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke, ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.

Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami)
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, do 16. decembra 2019. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo , ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja)
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

O razporeditvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

V primeru večjega števila prijav bomo udeležence razporedili v dodatni termin, ki ga bomo določili glede na število prijav.

Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonski številki (01) 514 70 76.

Povezane vsebine

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva