Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev. Prijave so možne do 16. decembra 2022.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 s spremembami) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014 s spremembami) Policijska akademija razpisuje izvedbo Programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.

Čas in kraj izvajanja

Ponedeljek, 16. januar 2023, v prostorih in na območju Policijske akademije, Vadbeni center Gotenica, Gotenica 1, 1338 Kočevska Reka.

Vključitev v usposabljanje

V Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).

Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 s spremembami)
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013 s spremembami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija

Rocenska 56

1211 Ljubljana - Šmartno

ali

e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo , ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

Prijave je potrebno vložiti najkasneje do 16. decembra 2022. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 360 ur in se bo predvidoma zaključil 24. marca 2023 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem usposabljanju bodo kandidati opravljali preizkus znanja. Termini opravljanja preizkusa znanja bodo objavljeni na spletni strani Policije in Ministrstva za notranje zadeve, 60 dni pred izvedbo.

V primeru, da je potrebno med naročnikom in organizatorjem skleniti novo Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z organizacijo in izvedbo usposabljanj, izpopolnjevanj in preizkusa znanja občinskih redarjev, naročnik o tem obvesti organizatorja do 18. novembra 2022.

Udeleženci usposabljanja bodo o točnem kraju in času izvedbe usposabljanja pravočasno obveščeni.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonski številki (01) 514 7076.

Povezane vsebine

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva