Sorodne objave

 

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) Policijska akademija razpisuje izvedbo obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2021.

Čas in kraj izvajanja

Datum izvedbe: od 8. do 12. novembra 2021 v prostorih in na območju Policijske akademije.

Vključitev v usposabljanje

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke, oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.

Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami)
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, do 11. oktobra 2021. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija

Rocenska 56

1211 Ljubljana - Šmartno

ali

elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata).

Obrazec za prijavo

V primeru večjega števila prijav organizator kandidate razporedili v dodaten termin, ki bo določen glede na število prijav. Odgovorna oseba prijavitelja bo o razporeditvi kandidata pravočasno obveščena.

Namestitev v objektih Ministrstva za notranje zadeve, zaradi prostorskih kapacitet ob upoštevanju ukrepov za preprečevanja okužbe s SARS CoV-19, ne bo zagotovljena.

Udeleženci usposabljanja bodo o točnem kraju in času izvedbe usposabljanja pravočasno obveščeni.

Udeleženec se bo lahko udeležil obdobnega izpopolnjevanja, v kolikor bo na dan izvedbe usposabljanja izpolnjeval aktualne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS CoV-19.

V primeru, da je potrebno med naročnikom in organizatorjem skleniti novo Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z organizacijo in izvedbo usposabljanj, izpopolnjevanj in preizkusa znanja občinskih redarjev, naročnik o tem obvesti organizatorja do 4. oktobra 2021.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Slavici Gostiša, policijski inšpektorici (telefon (01) 514 70 76).

Povezane vsebine

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva