Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje izvedbo obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2023. Usposabljanje bo potekalo od 11. do 15. septembra 2023 v Policijski akademiji. Prijave so možne do 14. avgusta 2023.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006 s spremembami) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014 s spremembami) Policijska akademija razpisuje izvedbo obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2023.

Čas in kraj izvajanja

Od 11. do 15. septembra 2023 v prostorih in na območju Policijske akademije, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana Šmartno.

Vključitev v usposabljanje

V program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke, in se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja/-ke, oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.

Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami)
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/13 s spremembami) mora občina s Policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, do 14. avgusta 2023. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo , ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

V primeru večjega števila prijav, organizator kandidate razporedili v dodaten termin, ki bo določen glede na število prijav. Odgovorna oseba prijavitelja bo o razporeditvi kandidata pravočasno obveščena.

Udeleženci usposabljanja bodo o točnem kraju in času izvedbe usposabljanja pravočasno obveščeni.

V primeru, da je potrebno med naročnikom in organizatorjem skleniti novo Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z organizacijo in izvedbo usposabljanj, izpopolnjevanj in preizkusa znanja občinskih redarjev, naročnik o tem obvesti organizatorja do 22. maja 2023.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite Slavici Gostiša na telefonski številki (01) 514 70 76.

Povezane vsebine

Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva