Sorodne objave

 

Izdan je bil novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Veljati začne v ponedeljek, 20. julija. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, bodo lahko od 20. julija v Slovenijo vstopale na katerem koli mejnem prehodu, za vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, pa bodo odslej skrbeli policisti.

Po novem bodo lahko osebe, ki jim bo odrejena karantena, v Slovenijo vstopale na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki; za vročanje odločb o karanteni bodo odslej skrbeli policisti

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb potekata na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Policisti bodo vročali odločbe o karanteni tudi v notranjosti države

Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.

Dodana nova izjema za prehajanje meje brez karantene

Novi odlok v 10. členu določa 18 primerov izjem, za katere se karantena ne odredi. Izjemoma bo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene po novem vstopil tudi predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki bo z vstopom v Slovenijo izvršil operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve zaporne kazni obsojenca, Slovenijo pa bo zapustil takoj, ko bo po izvršitvi naloge to mogoče (18. točka 1. odstavka 10. člena odloka).

Uveljavitev odloka

Odlok bo začel veljati 20. julija 2020, z njegovo uveljavitvijo pa bo prenehal veljati dosedanji Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20, 90/20, 93/20 in 95/20).

Povezane vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

Informacije o prehajanju državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 100/2020, 16. 7. 2020)