Sorodne objave

 

Železniški promet v Sloveniji predstavlja pomemben del prometnih povezav. Dnevno se z vlakom vozi okoli 38.000 potnikov, železnice pa se na 721 nivojskih prehodih v Sloveniji srečajo tudi s cestnim prometom. Da bi bila vožnja z vlakom varna, prav tako prehajanje železniške proge, bosta med 7. in 14. septembrom 2020 Policija in Slovenske železnice s skupno preventivno akcijo, ki jo koordinira RAILPOL, opozarjali na pravilno obnašanje v vlakih in na nivojskih prehodih. Na Slovenskih železnicah tudi letos pričakujejo okoli 10.000 mladih, ki se v šolo vozijo z vlakom, zato varnemu prevozu z vlakom v prvih dneh septembra namenjamo še dodatno pozornost.

Railpol logo zNa nivojskih prehodih ceste preko železniške proge veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu. Žal pa se na železniških tirih nesreče še vedno dogajajo, saj nekateri teh pravil ne upoštevajo, ali pa celo prečijo progo tam, kjer to ni dovoljeno. Prav tako se kršitve dogajajo tudi na samih vlakih, ko potniki denimo vstopajo ali izstopajo iz premikajočega se vlaka, uničujejo inventar itd.

Zato bomo policisti skupaj s predstavniki Slovenskih železnic sodelovali v mednarodni preventivni akciji RAILPOL-a, evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Namen preventivne akcije je dvigniti varnostno kulturo tako pri obnašanju na vlaku kot pri prečkanju železniških prehodov in s tem izboljšati splošno varnost v železniškem prometu.

Nadzirali bomo prehajanje železniške proge in obnašanje na vlakih

Predstavniki obeh služb bodo:

  • izvajali nadzor nad nedovoljenim oz. prepovedanim prehajanjem železniške proge,
  • nad prečkanjem železniške proge na nivojskih križanjih (vozila in pešci),
  • nad kršitvami na vlakih (npr. izstopanje ali vstopanje med premikanjem vlaka, poškodovanje ali uničenje inventarja, kršitve javnega reda in miru idr.).

Prometna pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo:

Vlak ali drugo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih, ima prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa. Voznik se mora prehodu približevati previdno in tako, da lahko varno ustavi pred prehodom.

Pred prehodom se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti:

  • ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oz. da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati,
  • ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene,
  • ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom,
  • na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak.

Ali je na drugi strani prehoda kolona vozil? Pravočasno se ustavite!

Če se je na drugi strani prehoda čez tire zaradi gneče že naredila kolona vozil, obvezno ustavite vozilo pred prehodom in nikar ne silite čez, tudi če se kolona počasi premika! Zgodi se vam namreč lahko, da se vlak začne približevati v trenutku, ko boste ravno na tirih, vi pa se zaradi kolone pred in za sabo ne boste imeli kam umakniti. Čez prehod zapeljite šele, ko ga boste lahko v celoti, hitro in varno tudi prečili.

Ne izsiljujte vlaka! Njegova zavorna pot je dolga več sto metrov!

Zavedati se je treba, da je zavorna pot vlaka dolga, pogosto več sto metrov, zavorna pot težkega vlaka pa je lahko dolga tudi do kilometra. V cestnem križišču se lahko izsiljevanje prednosti konča tudi brez hujših posledic, na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo pa je to prej izjema, saj se vlak, ki trči v vozilo, velikokrat ustavi šele po več sto metrih.

Naj prehajanje proge ne postane rutina! Vedno, še posebej na nezavarovanih prehodih, se prepričajte, ali imate prosto pot!

Če prečkamo cestni ali drugi dovoljeni prehod čez železniško progo vsak dan ob istem času, lahko prehajanje postane stvar navade, zaradi česar nismo več pozorni na nevarnost. Zdi se nam lahko tudi, da poznamo vozni red vlakov, ki vozijo čez prehod, zato vlaka ob določeni uri tam ne pričakujemo. Takšno "rutinsko" prehajanje tirov (predvsem) lokalnih prebivalcev, je zelo nevarno. Kaj hitro se nam lahko zgodi, da vlak pripelje nepričakovano ali pa da ga enostavno ne opazimo.

Izjemno nevarni so predvsem prehodi brez zapornic ali brez svetlobnih znakov, še posebej ob zmanjšani vidljivosti. Voznikom in pešcem zato svetujemo nenehno pozornost. Ob zmanjšani vidljivosti ali preglednosti zaustavite vozilo, zmanjšajte glasnost avtoradia in odprite okna. Podobno velja za pešce – ti naj se pred prehodom ustavijo, če imajo v ušesih slušalke, jih odstranijo, in pozorno prisluhnejo. Če bližajočega vlaka ne vidite, ga lahko vsaj slišite!

Prehajanje proge tam, kjer ni prehoda, je smrtno nevarno!

Prečkanje proge, kjer ni cestnega prehoda čez železniško progo, je še posebej nevarno! Zavedati se moramo, da lahko po progi kadar koli pripelje vlak, s katerim bi bil trk za nas usoden. Zato naj nam ne bo odveč narediti še nekaj metrov do prehoda, kjer je prečkanje dovoljeno.

Nikoli mimo zapornic!

Žal se nespametna dejanja dogajajo tudi na prehodih, ki so pravilno zavarovani s svetlobnimi signali, s polzapornicami ali celo z zapornicami. V takšnem primeru ni za ravnanje voznikov nobenega opravičila, če kljub prepovedi zapeljejo čez tire. Zapornice ali polzapornice fizično preprečujejo možnost, da bi vozilo zapeljalo na železniške tire, vseh voznikovih neumnosti pa ne morejo preprečiti, zato prihaja do nesreč z najhujšimi posledicami. Največkrat vozniki polzapornice obvozijo, pri spuščajočih zapornicah pa pritisnejo na plin in zapeljejo pod njimi, speljujejo pri dvigajočih se ali že dvignjenih zapornicah, ko svetlobna prometna signalizacija prehod še vedno prepoveduje, ipd. Takšno početje se lahko konča tragično.

Pri nesrečah na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo ali na mestih, kjer prehod ni dovoljen, so pogosto prisotni različni dejavniki, ki prispevajo k nepremišljenemu ali objestnemu ravnanju voznikov in pešcev - od njihove neučakanosti ali nepozornosti, do megle, slabega vremena, sončne bleščavosti ali drugih okoliščin, ki zmanjšujejo vidljivost in preglednost. Veliko nesreč lahko sami preprečimo. Zato znova pozivamo - spoštujte prometno signalizacijo in varno prečkajte železniško progo le tam in takrat, kjer in ko je to dovoljeno!