Sorodne objave

 

V letošnjem letu je bil vpeljan redni potniški promet na progi Grosuplje-Kočevje, kamor se potniški vlaki vračajo po več kot 50 letih. Na prenovljeni progi je 30 prehodov z zapornicami, štiri prehode varuje zgolj Andrejev križ, ter več prehodov za pešce in kolesarje. Zato ne bo odveč nekaj opozoril vsem udeležencem v prometu: previdno pri prečkanju tirov.

nova proga 4

Pravilo, da ima vlak vedno prednost, saj se veliko težje ustavi, naj bo v zavesti vseh, ki prečkajo tire na zavarovanih ali nezavarovanih prehodih, ali se kako drugače gibljejo ob progi. Nuno je upoštevati vso prometno signalizacijo, ki ureja promet na nivojskih prehodih. Prečkajte jih le, če ste se dobro prepričali, da se jim ne približuje vlak.

Potniški vlaki na tej progi dosegajo večje hitrosti, tudi do 80 km/h. Po njej vozi moderen vlak, kjer je slišnost kompozicije zmanjšana. Na manjšo slišnost vpliva tudi prenovljena proga, kjer niso več slišni prehodi čez spoje tirov. Še posebej je slišnost zmanjšana pozimi, ko sneg duši zvoke, ponoči pa je oddaljenost vlaka težko določiti. Zato morajo biti vsi, posebej tisti, ki se ob tirih gibljejo peš, še posebej previdni. Prečkanje izven za to določenih mest je smrtno nevarno, prav tako hoja po tirih ali neposredno ob njih. Upoštevati je treba, da nas lahko pri velikih hitrostih vlaka premakne tudi sunek vetra. Posledice trčenja z vlakom so običajno tragične, zato pozivamo, da upoštevate vsa pravila varnega prečkanja tirov in gibanja ob njih.

nova proga 8

Prečkanje tam, kjer ni urejenega prehoda čez železniško progo, je prepovedano in še posebej nevarno. Zavedati se moramo, da lahko po progi kadar koli pripelje vlak. Zato progo vedno prečkajmo samo na za to določenih mestih. Proga nikakor ni sprehajališče, čeprav je morda pot po njej enostavnejša in krajša od druge poti.

Pešci in kolesarji, uporaba slušalk, telefona in drugih naprav zmanjša slišnost in vidnost vlaka. Zato naprav ne uporabljajte, ko prečkate progo. Ob progi ali na tirih se je prepovedano zadrževati. Kljub temu da so vlaki in tiri zanimivi, naj ne bodo prizorišče za slikanje in izdelovanje filmčkov. Starši, o tem se pogovorite s svojimi otroki, saj je tako početje smrtno nevarno. Otroke posebej opozorite na to, kako nevarni so železniški tiri, ki niso namenjeni igri.

nova proga 2

Tako vozniki kot ostali prometni udeleženci se morete zavedati, da je zavorna pot vlaka dolga. V cestnem križišču se lahko izsiljevanje prednosti konča brez hujših posledic, na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo pa je to prej izjema, saj se vlak, ki trči v vozilo, velikokrat ustavi šele po več sto metrih. Vidno polje strojevodje je zaradi konfiguracije terena zmanjšano in ne more preprečiti nevarnih situacij.

Zavorna pot vlaka, ki vozi s hitrostjo 100 km/h, je okoli 1 km. Nikoli ne poskušajte biti hitrejši od vlaka. Nikoli ne tekmujte z vlakom na nivojskem prehodu ceste čez železniško progo. Vlak se ne more ustaviti. Vi se lahko.

Vozniki, pred prehodom vedno zmanjšajte in prilagodite hitrost vožnje. Preden zapeljete čez tire, poglejte levo in desno in se prepričajte, da ne prijaha vlak. Znižajte ali izključite glasnost avtoradia, prekinite pogovore preko mobilnega telefona, obrišite zamegljena stranska stekla oziroma odprite stranska okna na vozilu, da boste lahko jasno zaznali železniško vozilo. Posebej pazljivi morate biti ponoči in ob poslabšanih vremenskih pogojih, saj je lahko zvok varljiv in nas lahko zavede pri oceni dejanske oddaljenosti vlaka.

Tam, kjer so prehodi varovani z zapornicami ali polzapornicami, vedno upoštevajte znake redeče luči. Prehodom se približujte previdno in takoj ob prižigu rdečih luči vozilo ustavite. Še posebej previdno vožnjo in približevanje tirom svetujemo tovornim in drugim daljšim vozilom. Če zaradi kakršnega koli razloga z vozilom obstanete na tirih, vozilo takoj zapustite in o tem nemudoma obvestite center za obveščanje ali policijo.

Posebna previdnost je potrebna na prehodih, ki so varovani zgolj z Andrejevim križem. Pred nivojskim prehodom obvezno ustavite, če je prometnemu znaku Andrejev križ dodan prometni znak Ustavi! V tem primeru prometna znaka označujeta nevarno mesto, kjer ni zagotovljen ustrezen pregled, predvsem zaradi objektov in rastja ob nivojskem prehodu. Preden odločno prevozimo nivojski prehod, se moramo prepričati, da se vlak ne približuje.

Ne pozabite: vlak ima vedno prednost in nobena prihranjena sekunda ne povrne življenja!

Prometna pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo:

 • vlak ali drugo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih, ima prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa
 • voznik se mora prehodu približevati previdno in tako, da lahko varno ustavi pred prehodom
 • pred prehodom se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti:
  • ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oz. da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati
  • ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene
  • ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom
 • na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak;
 • prepovedana je vzvratna vožnja na prehodu ceste čez železniško progo;
 • voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila, razen enoslednega vozila na prehodu ceste čez železniško progo
 • prepovedana sta ustavitev in parkiranje na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice
 • če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takoj odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti center za obveščanje ali policijo;
 • če cesta vodi ob železniški progi, je ob srečevanju z vlakom predpisana uporaba zasenčenih žarometov

Vsem želimo srečno in varno vožnjo.

Povezane vsebine

Stop! Prednost ima življenje - pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge