Sorodne objave

 

Vodstvo slovenske kriminalistične policije se je med 6. in 10. oktobrom 2008 v St. Petersburgu v Rusiji udeležilo 77. generalne skupščine Interpola.

Skupščine so se udeležili direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Aleksander Jevšek, njegov pomočnik mag. Rajko Kozmelj in vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje UKP GPU Dušan Kerin.

Štiridnevno srečanje, ki je z več kot 700 delegati varnostnih organov in izvedenci za varnost iz 153 držav članic najbolj obiskana generalna skupščina Interpola, se je začelo s pozivom državam članicam k skupnemu ustvarjanju trajnostnega dela policije, da bi se še okrepila mednarodna policijska dejavnost preko skupnega članstva, ki se je povečalo na 187.

Generalni sekretar Ronald K. Nobel je poudaril pomen začete iniacitive slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije o povezavi Evropske unije in Interpola, za kar je Interpol tudi imenoval oficirja za zvezo pri Svetu EU.

081010 interpol

Generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble in direktor Uprave kriminalistične policije mag. Aleksander Jevšek

 

Skupščina se je osredotočila na povečanje Interpolovih preiskovalnih in operativnih zmogljivosti kot tudi na tehnične zmogljivosti policijskih enot držav članic in nacionalnih centralnih birojev (NCB), da bi okrepili sposobnost policistov v boju proti mednarodnemu kriminalu, še posebej v boju proti terorizmu, spolni zlorabi otrok preko interneta ter proti drogam in kibernetski kriminaliteti, in da bi okrepili prizadevanja za prijetje iskanih oseb. Delegati so na letnem srečanju med drugim glasovali tudi za sprejetje Vatikanske mestne države v največjo policijsko organizacijo na svetu.

Na generalni skupščini je bil izvoljen nov predsednik Interpola Khoo Boon Hui iz Singapura, ki je nadomestil dosedanjega iz Južne Afrike. Sprejetih je bilo 19 novih resolucij, pri čemer se najpomembnejše nanašajo na Interpolovo globalnovarnostno iniacitivo za 21. stoletje; projekt t. i. I-link-a, ki bo omogočil povezave med različnimi razpisi in podatki v Interpolovih bazah podatkov; in boj proti terorizmu in novim oblikam kriminala (kot sta Cyber-crime, nedovoljena proizvodnja ponarejenih zdravil).

Pobuda za globalno varnost (GSI), ki je osnova za globalno policijsko delo 21. stoletja, je bila sprejeta z vzpostavitvijo strateških partnerstev. S tem se želi potrditi vloga INTERPOLA, ki deluje kot model za trajnostne sposobnosti varnostnih organov. Generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble je v svojem pozdravnem nagovoru tudi pozval mednarodno skupnost in zasebni sektor, da financirata nov pristop k boju z mednarodnim kriminalom in da prispevata milijardo evrov v sklad GSI.

Delegati na generalni skupščini so prav tako proučili trenutne projekte, ki so usmerjeni v mednarodne kriminalne združbe, ter Interpolovo vključenost v največje mednarodne dogodke in nesreče. Primera sta Olimpijske igre v Pekingu, za katere je Interpol zagotovil operativno podporo, in pomoč filipinski vladi pri identificiranju na stotine žrtev, ki so umrle v junijski nesreči trajekta.