Francoska veleposlanica v Sloveniji Chantal de Bourmont je 10. decembra 2008 v francoski rezidenci z redom viteza akademskih palm v imenu francoskega ministra za kulturo odlikovala Marjana Ferka, upokojenega delavca policije.

Odlikovanje akademske palme je ustanovil Napoleon I. leta 1808 za člane njihove univerze. Sestavljajo ga viteški, častniški in komandirski čin. Od leta 1955 je bil določen nov red, po katerem se lahko odlikovanje podeli tudi tujcem, ki so zaslužni za širjenje francoske kulture v svetu.

Odlikovanje MarjanFerk01Marjan Ferk je prejel odlikovanje Vitez akademskih palm.

Odlikovanje MarjanFerk02

V slovesnem nagovoru je veleposlanica povzela bogato strokovno sodelovanje obeh policij. Na področju izobraževanja in usposabljanja ga je z velikim prizadevanjem vzpostavljal s svojimi sodelavci Marjan Ferk kot ravnatelj Šole za policiste in pozneje kot direktor Policijske akademije.

Že leta 1998 je bil z delegacijo slovenske policije na prvem obisku v Parizu in Draveilu, kjer so se v Šoli za varuhe miru dogovorili za redne študijsko-strokovne izmenjave v osnovnem policijskem izobraževanju. Sodelovanje je bilo leta 2004 razširjeno tudi na šolo za usposabljanje policistov v Sansieru.

Leta 2001 je Policijska akademija vzpostavila prve stike z Višjo šolo za oficirje v Cannes Escluse in že leta 2004 je bil podpisan sporazum med njima, ki opredeljuje možnosti in vsebine izmenjav študentov in predavateljev obeh višjih šol.

Z imenovanjem in postavitvijo policijskega atašeja na Veleposlaništvu Republike Francije v Ljubljani so bila organizirana tritedenska jezikovno-strokovna izpopolnjevanja policistov v Clermond Ferrandu, ki se jih od leta 2004 redno udeležujejo policisti iz operativnih služb slovenske policije.

Posebej uspešna je bila vzpostavitev poučevanja francoščine v Policijski akademiji po pogodbi s Francoskim inštitutom Charles Nodier v Ljubljani. Od leta 2003 dalje je bilo v načrtno jezikovno usposabljanje vključenih 206 policistov, ki pri svojem delu potrebujejo znanje francoskega jezika.

Odlikovanje MarjanFerk03

Marjan Ferk se je veleposlanici zahvalil za prejeto odlikovanje, pri čemer je poudaril: "S krepitvijo mednarodnega strokovnega sodelovanja z Republiko Francijo smo vsi veliko pridobili. Strokovna znanja in izkušnje smo oboji vpletli v programe izobraževanj in usposabljanj, policisti iz operative v svoje delo. Zavedali smo se tega, da znanje jezika odpira pot, odpravlja meje in omogoča globlje kulturno in zgodovinsko spoznavanje obeh narodov. To pa je pomembno tudi za vsakega posameznika. Sodelovanje pravzaprav ustvarjajo ljudje, in ne institucije same po sebi. Vesel sem, da se še vedno krepi in nadaljuje delo, ki je bilo vzpostavljeno."

Ob zaključku je še dejal, da je prejeto odlikovanje nedvomno sad skupnih prizadevanj in podpore njegovih nekdanjih sodelavcev iz Generalne policijske uprave, Sektorja za mednarodno sodelovanje, uslužbencev iz Francoske ambasade in Francoskega inštituta Charles Nodier ter Policijske akademije, zato odlikovanje iskreno deli z njimi.