Sorodne objave

 

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je danes, 29. maja, ob Mednarodnem dnevu mirovnikov Združenih narodov v predsedniški palači sprejel in odlikoval pripadnike policije in Slovenske vojske, ki so v obdobju od leta 1997 do 1. junija 2008 sodelovali v mednarodnih civilnih misijah.

medalja

Odklikovanji, srebrna reda za zasluge na varnostnem področju za izjemno delo in zasluge pri mednarodnem sodelovanju na področju varnosti, obrambe in zaščite, je predsednik države podelil generalnemu direktorju policije Jožetu Romšku in ministru za obrambo Karlu Erjavcu.

Romsek Turk

Erjavec Turk

Srebrni red za zasluge za policijske udeležence mirovnih operacij

Pripadnice in pripadniki slovenske policije od leta 1997 sodelujejo v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah, kjer se trudijo skrbeti za svetovni mir, varnost in preprečevanje kriminala. Slovenska policija je doslej sodelovala v operacijah Evropske unije (EUPM v Bosni in Hercegovini, EUPOL Proxima v Makedoniji), Organizacije združenih narodov (UNTAET / UNMISET na Vzhodnem Timorju), UNMIK na Kosovu, OHR v Bosni in Hercegovini, OVSE (KPSS na Kosovu, SMMS v Makedoniji, OVSE v Srbiji) ter Zahodnoevropske unije (MAPE v Albaniji). Slovenski policisti sodelujejo tudi v podpori začasnim koalicijskim oblastem, kot so: IPTM v Afganistanu in JIPTC v Jordaniji.

Slovenski policisti in policistke so uspešno izpolnili predpisane mandate, bili so profesionalni, etični in spoštljivi do vseh ljudi, ki živijo v kriznih žariščih. V izvedbo nalog so vključili vse svoje znanje, izkušnje in strokovno moč. Za izjemen prispevek k miru in varnosti na kriznih žariščih ter k povečevanju ugleda države Slovenije v sferi mednarodnega miru in varnosti so vsi udeleženci in udeleženke mirovnih operacij, ki so v njih delovali, zaslužni za višji ugled države. Za njihova plemenita dejanja jih je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk odlikoval s srebrnim redom za zasluge.

Turk

Predsednik Slovenije dr. Danilo Türk je ob tej priložnosti izrekel priznanje vsem pripadnikom policije in Slovenske vojske, ki se udeležujejo mirovnih operacij.

skupna

Leta 2002 je Organizacija Združenih narodov 29. maj razglasila za Mednarodni dan mirovnikov Združenih narodov. Na ta dan je Varnostni svet leta 1948 ustanovil prvo mirovno operacijo ZN - UNTSO (angl. UN Truce Supervision Organization) za nadzor arabsko-izraelskiega konflikta v Palestini.