Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je danes, 23. junija 2011, z Zlatim redom za zasluge na varnostnem področju odlikoval Policijo Republike Slovenije za njen izjemen prispevek k varnosti državljanov. Odlikovanje je slavnostno prevzel generalni direktor policije Janko Goršek ob prisotnosti najožjih sodelavcev.

IMG 9617 1

IMG 9593 1Policija je odlikovanje prejela za izjemne zasluge pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja, preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kriminalitete, zagotavljanju javnega reda in miru, varovanju državne meje in za njen prispevek k varnosti cestnega prometa ter za v skupnost usmerjeno delo.

Svoboda je najvišja vrednota, ki narodu in posamezniku omogoča, da si kroji življenje po lastnih prepričanjih in pričakovanjih. Vsak si želi živeti v družbi, ki zagotavlja svobodo gibanja, svobodo izbire in nenazadnje tudi svobodo izražanja stališč in pripadnosti. Prav tako je varnost ena najvišjih vrednot, ki ima med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami prav posebno mesto. Zagotavljanje osebne varnosti ljudi ter javnega reda in miru je ena temeljnih nalog države, saj lahko le v varnem okolju ljudje uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti in dolžnosti.

Najpomembnejša institucija, ki skrbi za zagotavljanje notranje varnosti, je policija, ki najvišje državno priznanje prejema za neprecenljiv prispevek k vzpostavitvi nacionalnega varnostnega sistema in za vzdrževanje visoke ravni varnosti tako v Sloveniji kakor tudi v Evropski uniji. Z uspešnim in učinkovitim varovanjem zunanje schengenske meje in s sodelovanjem pri preiskovanju različnih oblik kriminalitete, ki ne pozna meja, zagotavlja varnost prebivalcem celotne Evropske unije.

Kljub v zadnjih 20 letih bolj ali manj korenitim organizacijskim spremembam je policija uspešno sodelovala pri »velikih projektih«, kot so osamosvajanje Slovenije, vstop v schengensko območje, vključitev v mednarodne organizacije in mirovne misije. Z njimi si je policija v mednarodni in domači javnosti dodatno utrdila položaj in ugled visoko strokovne organizacije. Visoko raven strokovnosti in zakonitost delovanja potrjujejo tudi javnomnenjske raziskave.

Slovenija danes v mednarodnem okolju velja za spoštovano državo z visoko stopnjo varnosti. Glede na njeno zgodovinsko dediščino in geografsko umeščenost je bilo delovanje policije za varnost prebivalcev Slovenije v obdobju osamosvojitve, tranzicije in drugih družbenih in socialnih sprememb izrednega pomena za razvoj demokracije in pravne države. Policija je namreč s svojim delom dokazala, da je ne le uspešno prešla iz avtoritarnega v demokratični sistem, temveč je ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ves čas zagotavljala strokovnost in etično ravnanje svojih zaposlenih z uveljavljanjem in spoštovanjem pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in strokovnosti.

Posebej pa je treba poudariti veliko vlogo policije med osamosvajanjem, še posebej tistih policistov, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili življenja.

Vsako obdobje v zgodovini države prinaša nove vplive in okoliščine, ki zaznamujejo stanje družbe. Spremembe političnega in gospodarskega sistema so poleg veliko dobrega prinesli tudi spremembo vrednot, širjenje negativnih in za družbo škodljivih praks, predvsem pa spremenjene oblike kriminalitete in varnostnih groženj. Gospodarska kriza je mnoge potisnila v hudo socialno ali celo eksistenčno stisko. Takšne okoliščine ustvarjajo dobre pogoje za razmah negativnih varnostnih pojavov, kriminalitete in novih varnostnih groženj, s katerimi se slovenske policistke in policisti vsakodnevno soočajo. S svojim odnosom do državljanov vsakodnevno dokazujejo, da se zavedajo odgovornosti in skladno s prisego svoje delo opravljajo vestno, odgovorno, humano in zakonito. Pri tem izkazuje visoko spoštovanje človekovih pravic in svoboščin.

IMG 9686 1