Sorodne objave

 

V galeriji na Kotnikovi 8 v Ljubljani je bila danes, 23. novembra 2006, slovesnost ob koncu natečaja in razglasitev najboljše preventivne akcije ali projekta s področja v skupnost usmerjenega policijskega dela za leto 2006.

V Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave so letos že tretjič zapored pripravili natečaj za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta, da bi policiste še bolj motivirali za takšno delo. Osnovni namen natečaja je, da se s preventivnimi aktivnostmi zagotavljajo boljše varnostne razmere, izboljša partnersko sodelovanje med policijo in državljani ter prepoznavnost preventivnega dela policije, poveča prisotnost v lokalni skupnosti, izvaja kakovostne preventivne aktivnosti po usmeritvah za izvajanje preventivnega dela, vzpodbuja in motivira vodstva policijskih postaj, vodje policijskih okolišev in ostale policiste k čim učinkovitejšemu in ustvarjalnemu preventivnemu delu.

Na natečaju je letos sodelovalo deset policijskih uprav, vse preventivne akcije pa so v širši javnosti dosegle dober odziv in bile dobro sprejete ter pohvaljene. Sodelovale so tudi številne zunanje organizacije, institucije, javni zavodi in posamezniki.

Vodstvo na policijskih postajah je opravilo izbor najboljše akcije ali projekta policistov, ki so sodelovali na natečaju. Ta je bil časovno omejen in so morali do določenega roka stalni komisiji za preventivno delo na policijski upravi poslati vso dokumentacijo o projektu. Komisija je potem najboljši projekt posredovala Oddelku za preventivo Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, ki je izmed desetih izbrala tri najboljše. V kategoriji tekmovanja policijskih uprav - nosilci akcij oz. projektov so notranje organizacijske enote policijskih uprav - pa je sodelovalo pet projektov.

Udeležence slovesnosti je pozdravil direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Žibret, ki je med drugim poudaril pomembnost vsakodnevnega policijskega preventivnega dela in poudaril, da "policija s preventivnimi aktivnostmi želi svoje znanje in sredstva, s katerimi razpolaga, čim bolj optimalno uporabiti, da pri zagotavljanju varnosti sodeluje čim širši krog ljudi, državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih institucij. Naš cilj na tem področju je večja varnost, odpravljanje varnostnih težav, še boljše partnersko sodelovanje med policijo in državljani ter krepitev medsebojnega zaupanja. Natečaj za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta je namenjen priznanju policijskim upravam in policijskim enota, ki si prizadevajo še izboljšati uspehe na tem pomembnem segmentu policijskega dela". Direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Žibret je v svojem nagovoru še dodal, naj bo priznanje nosilcem najboljših akcij ali projektov spodbuda za dobro delo tudi v prihodnje in sodelujočim v natečaju čestital za domiselne preventivne akcije in projekte.

V nadaljevanju je podelil plakete trem najboljšim v kategoriji policijskih uprav in v kategoriji policijskih postaj ter priznanja njihovim nosilcem. Vsi ostali, ki so sodelovali v finalnem delu natečaja, pa so prejeli pisne pohvale. Poleg tega pa so tri najboljše preventivne akcije oz. projekti v obeh kategorijah prejeli denarno nagrado

V kategoriji policijskih postaj je zlato plaketo prejela Policijska postaja Maribor I, priznanje pa vodji policijskih okolišev Branko Zupanič in Slavko Komperšak za preventivni projekt "Varno na poti v šolo", s katerim sta želela pri osnovnošolskih otrocih ozavestiti pomen varnosti v cestnem prometu. Srebrna plaketa je bila podeljena Policijski postaji Šentjur za preventivno akcijo "Varno na traktor", bronasto plaketo pa je prejela Policijska postaja Novo mesto za preventivni projekt v zvezi s preprečevanjem tatvin v tamkajšnjih zdravstvenih ustanovah.

V kategoriji policijskih uprav je zlato plaketo prejela Policijska uprava Maribor za projekt "Otrok - policist za en dan", priznanje pa je bilo podeljeno Komisiji za preventivo na mariborski Policijski upravi, Policijski upravi Ljubljana je bila podeljena srebrna plaketa za preventivni projekt Svetovalna pisarna ter priznanje nosilcu preventivnih dejavnosti na ljubljanski Policijski upravi Ivanu Mezku, Policijska uprava Nova Gorica pa je prejela bronasto plaketo za preventivno akcijo, namenjeno voznikom motornih koles in priznanje nosilcu preventivnih aktivnosti Dragu Ozebku.


FOTOGRAFSKI UTRINKI:


podelitevPriznanj01

podelitevPriznanj02

podelitevPriznanj03

podelitevPriznanj04

podelitevPriznanj05

podelitevPriznanj06

podelitevPriznanj07


Foto: Dean Božnik