Sorodne objave

Zgodovina 4. januar 2016
Sektor splošne policije 21. november 2008
 

V policijskem Vadbenem centru v Gotenici je bil v sredo, 5. oktobra 2005 izveden preizkus usposobljenosti policistov posebne policijske enote iz posameznih policijskih uprav. Posebna policijska enota je enota na sklic in jo sestavljajo pripadniki rednih enot policijskih uprav.

Deluje v dveh formacijah, in sicer v polni sestavi na državni ravni ali kot manjše enote po policijskih upravah. Policisti teh enot morajo biti za izvajanje določenih policijskih nalog, predvsem za vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, še dodatno dobro psihofizično usposobljeni.

Preizkusa se je udeležilo enajst ekip oziroma 88 pripadnikov posebne policijske enote (dalje: PPE) iz vseh Policijskih uprav v Sloveniji.

Policisti PPE so se pomerili v devetih disciplinah: v vožnji s terenskim vozilom, streljanju s službeno pištolo, streljanju z avtomatsko puško HK, preizkusu psihofizične vzdržljivosti, premagovanju ovir, poznavanju policijskih pooblastil, premagovanju gum in postopkih za zagotavljanje javnega reda in miru ter teku vzdržljivosti na 7,3 kilometrov.

Discipline so bile zasnovane tako, da so ponazarjale situacije s katerimi se policisti PPE srečujejo pri svojem delu. Preizkus usposobljenosti oziroma vzdržljivosti je tudi povzetek vseh strokovnih znanj in sposobnosti, ki jih morajo imeti policisti te policijske enote in jih pridobivajo med letom na usposabljanjih tako na policijskih upravah kot tudi v Vadbenem centru v Gotenici. Preizkus je izjemno zahteven, v nekaterih disciplinah morajo policisti nastopati v popolni policijski opremi. Discipline si sledijo ena za drugo. Da je bil preizkus še težji, je poskrbel še dež, tako, da je bil razmočen teren še dodatna obremenitev.

Za vsako disciplino preizkusa oziroma vsako ekipo je bil izdelan časovni razpored izvedbe, skupni rezultat po posameznih disciplinah pa je bil osnova za določitev zmagovalne ekipe.


Rezultati tekmovanja:

  1. Policijska uprava Nova Gorica
  2. Policijska uprava Murska Sobota
  3. Policijska uprava Ljubljana
  4. Policijska uprava Maribor
  5. Policijska uprava Slovenj Gradec
  6. Policijska uprava Postojna


Zaključek tekmovanja je spremljal tudi generalni direktor policije Jože Romšek, ki je poleg v. d. direktorja Uprave uniformirane policije Antona Pozveka na razglasitvi rezultatov nagovoril tekmovalce in najboljšim podelil prehodni pokal ter medalje in priznanja.


Utrinki s preizkusa usposobljenosti Posebne policijske enote


ppe05 zbor ekip

ppe05 2862

ppe05 2877

ppe05 2885

ppe05 2918

ppe05 2923

ppe05 2927

ppe05 2944

ppe05 2990

ppe05 3262

ppe05 3281

ppe05 3541Generalni direktor Jože Romšek je podelil pokal najboljšim - ekipi PU Nova Gorica

 

Sektor za odnose z javnostmi