V centru za usposabljanje in izobraževanje v Gotenici je od 8. marca do 7. aprila 2004 potekal praktični del usposabljanja za peto generacijo kandidatk in kandidatov za poklic policistke oziroma policista.

Program, ki ga je ob sodelovanju s Srednjo policijsko šolo izvajal Oddelek za izpopolnjevanje in usposabljanje Gotenica v Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje Policijske akademije Generalne policijske uprave, se nanaša na predmet zaključna policijska vaja oziroma integrirani trening. Zaključne vaje se je v treh skupinah udeležilo 263 kandidatk in kandidatov. Vodja usposabljanja je bil Peter Ješelnik, vodja oddelka za izpopolnjevanje in usposabljanje Gotenica. Pri izvajanju praktičnega usposabljanja so sodelovali tudi inštruktorji iz Posebne policijske enote policije.

Cilje usposabljanja je bil usposobiti kandidatke in kandidate za poklic policistke in policista za uporabo načel policijske taktike v praksi v okviru policijskih pooblastil ob spoštovanju človekovih pravic. "Poudarek je bil na taktični izvedbi postopkov. V program smo prvič vključili praktični prikaz delovanja različnih vrst minsko eksplozivnih sredstev, ki so ga izvajali kriminalisti iz Centra za protibombno zaščito Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Postopke pa bodo morali kandidati utrjevati pri policijskem delu v svojih matičnih enotah kot tudi pri rednih usposabljanjih," je povedal vodja usposabljanja Peter Ješelnik.

Kandidatke in kandidati so decembra 2003 opravili teoretični del usposabljanja iz osmih vsebin, ki jih v zaključni vaji izvajajo še praktično. Vsebina programa je sestavljena iz postopka posameznika in skupine pri taktičnih postopkih, kjer se kandidati naučijo nošenja opreme in orožja, ravnanja z zaščitno opremo, taktičnega gibanja z orožjem, gibanja po nevarnem terenu s poudarkom na lastni varnosti in varovanju ostalih policistov pri izvajanju policijskega dela. Pri postopkih v cestnem prometu se kandidati usposabljajo v postopkih z vidika varnosti v cestnem prometu tako pri izvajanju običajnega, občutljivega in nevarnega postopka. Vsebina patruljiranja in intervencij je sestavljena iz dveh delov. V prvem dnevu kandidati rešujejo študijo primera različnih intervencij, kjer morajo opredeliti izvedbo intervencije. Sledi analiza in pogovor z inštruktorji ter praktična izvedba intervencije tako v zasebnem kot javnem prostoru. Pri vzdrževanju in usposabljanju javnega reda gre za klasične postopke, ki jih izvajajo pripadniki Posebne policijske enote policije. Kandidati se praktično seznanijo z ustavljanjem vozil, pregledom potnikov in prtljage v različnih varnostnih situacijah, s pregledom zemljišča pri iskanju pogrešanih oseb, nevarnih storilcev hujših kaznivih dejanj in iskanju predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja ter z ugotavljanjem identitete v zaostrenih varnostnih razmerah. V zaključno vajo je vključeno tudi izvajanje različnih policijskih zased, ki je povezano s programom izvajanja schengenskega pravnega reda, kajti kandidatke in kandidati so v večjem številu predvideni za opravljanje nalog na južni meji. Tematiki pregleda zemljišča s ciljem iskanja nevarne osebe sledi pregled objekta, širša in ožja blokada objekta, vpadi v objekt in gibanje po objektu.

Zadnji dan pa se kandidatke in kandidati preizkusijo v taktični vaji, kjer so vse teme združene in se izvaja na širšem območju v okolici Gotenice, Grčaric in Kočevske Reke, pri tem pa morajo uporabiti tudi znanje iz topografije. Scenarij letošnje zaključne vaje je bil odkritje storilca oboroženega ropa v trgovini.

 

FOTOGRAFIJE

kandidati1010012 Na hitro se je bilo treba pripraviti za akcijo.


kandidati1010011 Po hribu navzgor v popolni opremi


kandidati1010015 Obroč je bil sklenjen.


kandidati1010016 Pregled terena


kandidati1010024 Pregled lovske opazovalnice


kandidati1010026 Prijetje storilca


kandidati1010025 Zbor po zaključeni akciji


kandidati1010029 Inštruktorji PPE, ki so sodelovali pri vaji.


kandidati1010038 Vrnitev skupine v bazo


kandidati1010082 Končna realizacija

 


Besedilo: Tadeja Kuhar
Fotografije: Tadeja Kuhar in Nuša Tavčar