Danes, 30. junija 2004, je Policijsko akademijo v Tacnu zapustila peta generacija kandidatk in kandidatov, ki se je za poklic policista izobraževala od 6. januarja 2003.

V naslednjih dneh se bo tako 97 policistk in 163 policistov pridružilo šesttisočim uniformiranim policistom na terenu. Večina novih policistk in policistov bo delalo na področju varovanja državne meje. S pogodbo o delu so napoteni na delo v različne policijske enote v Sloveniji, ki varujejo mejo z R Hrvaško oziroma zunanjo mejo Evropske unije.


zaprisega04a

Policistke in policisti so zapresegli pred generalnim direktorjem policije dr. Darkom Anželjem


Na slovesnosti v športnem parku v Tacnu, kjer so se zbrali ob zaključku izobraževanja, jih je pozdravilo vodstvo slovenske policije, starši, sorodniki in drugi gostje.


zaprisega04b

Vodstvo slovenske policije in drugi gostje na slovesnosti


Ravnatelj srednje policijske šole Angel Čibej, šole, ki je v okviru Policijske akademije in je izvajalka izobraževalnega program Policist, program za odrasle, je prisotnim na slovesnosti predstavil peto generacijo, ki končuje šolanje. "V času izobraževanja v Policijski akademiji, kot tudi v policijskih enotah smo se vsi, ki smo bili vključeni v proces izobraževanja prizadevali, da vam damo čim več potrebnega znanja, da boste lahko prevzeli odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti državljanom Slovenije kot tudi širše evropske skupnosti, katere polnopravni člani smo postali. Ta pa pred nas, še posebej pa za policiste v policijskih enotah, postavlja še posebne zahteve pri varovanju človekovih svoboščin in pravic v postopkih, ki jih izvajajo policisti. V šoli ste pridobili dovolj znanja s tega področja, na terenu pa ga bo treba uporabiti. Zahvalil bi se vsem, ki ste pripomogli, da so kandidati prišli do uspešnega zaključka, še posebej učiteljskemu zboru , delavcem Policijske akademije, Generalne policijske uprave in vseh policijskih uprav in postaj, kjer so kandidati opravljali praktični del usposabljanja." Kandidatom je zaželel veliko osebne sreče in delovnih uspehov v policijskem poklicu in da bi se v Policijsko akademijo še vračali po dodatna znanja.


zaprisega04d

Še posebej uspešni v času izobraževanja z ravnateljem Srednje policijske šole Angelom Čibejem(na sliki desno)


Današnja slovesnost pa za kandidate pomeni zadnje dejanje pri uresničitvi njihovega prizadevanja postati policist. Zaprisegli so pred generalnim direktorjem policije dr. Darkom Anželjem, da bodo pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjevali svoje naloge ter spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine.

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je novim policistom in policistkam ob tem svečanem dogodku čestital v svojem imenu in v imenu vodstva slovenske policije. Dejal je: "Za vami je 18 mesecev napornega izobraževanja žal pa vsi niso prišli do cilja. Delo policista je izjemno naporno, to je poklic, za katerega se odločijo in ga lahko uspešno opravljajo samo tisti, ki si želijo pomagati ljudem. Zato je slovenska policija zapisala v svoje poslanstvo na prvo mesto, da pomaga ljudem, varuje življenje ljudi in premoženja ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakonodaja. Mladi ste in zagnani vendar vam polagam na srce, ne prehitro videti v ljudeh potencialnega kršitelja ampak sočloveka, ki mu je treba pomagati. Samo tako bomo gradili pozitivno podobo slovenske policije, ki se v zadnjem obdobju nekoliko krepi. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nam zaupa veliko ljudi, celo več kot nekaterim drugim državnim institucijam, čeprav so manj represivne. Tudi slovenska policija ni samo represivni organ, te naloge izvaja šele, ko so vsi ostali postopki, ukrepi zaman. Vedite, da je naše delo na očeh občanov in medijev, ki nas vsakodnevno ocenjujejo. Spremenjena zakonodaja nam daje dodatna pooblastila, nove naloge, kar je za policijo velik izziv. To je tudi dokaz, da končano izobraževanje še ne pomeni, da veste dovolj. Vsak dan se bo treba učiti, zaželeno pa je, da se vpišete tudi v druge oblike izobraževanja. Le znanje bo slovensko policijo predstavilo tudi širše, kot eno uspešnejših policij. Slovenska ustava in državljani od nas pričakujejo, da bomo pri izvajanju svojih nalog vedno imeli v mislih varovanje človekovih pravic. Ne smemo si privoščiti, da bi se slovenska policija bala ukrepati zoper tiste, ki kršijo predpise oziroma uporabljati pooblastila, ki jih ima. Večina vas bo delala pri varovanju južne oziroma schengenske meje. To je odgovorna naloga, ki smo jo dobili z vstopom v Evropsko unijo, uresničitev schengenskega akcijskega načrta pa nadzira tudi Bruselj. Od vas pričakujem, da se boste čim bolj dejavno vključili v delo policijskih enot kamor ste razporejeni, da boste motivirani za delo, hkrati pa vam želim veliko uspeha v službi in v privatnem življenju. Mi v vodstvu pa se bomo trudili, da bodo razmere za delo čim boljše."


zaprisega04c

Slovesnosti so se udeležili tudi sorodniki in znanci "novopečenih" policistov.

 

Besedilo in fotografije: Nuša Tavčar