V športnem parku Policijske akademije v Tacnu je včeraj, 2. junija 2003, potekala slovesnost ob zaključku izobraževanja IV. generacije kandidatov in kandidatk za poklic policista, ki so z izobraževanjem za poklic policista začeli 3. januarja 2002.


P6020002

Kandidatke in kandidati četrte generacije pred zaprisego


Pred generalnim direktorjem slovenske policije Markom Pogorevcem je včeraj zapriseglo 297 kandidatov in 93 kandidatk za poklic policista, ki so bili z zaprisego sprejeti v delovno razmerje v policijo. Gre za sprejem največje generacija policistov/tk v zgodovini slovenske policije.


P6020007

Vodstvo policije na slovesnosti


"Na Policijski akademiji v Tacnu ste pridobili osnovna znanja, tako teoretična kot tudi praktična, za ta lep in odgovoren poklic, za katerega ste se odločili. Po mojem prepričanju boste dobri policisti/tke, ne smete pa pozabiti tudi na nadaljnje usposabljanje in izobraževanje, kajti to je danes orožje sodobnega in evropsko naravnanega policista. Vsebina današnje slovesne prisege naj vas spremlja tako na poklicni poti v policiji, saj govori o tem, kar mora danes evropsko naravnan policist obvladati," je v uvodnem nagovoru poudaril direktor Policijske akademije v Tacnu Marjan Ferk in novim policistom in policistkam zaželel obilo uspeha na poklicni poti. Hkrati pa se je zahvalil vsem zaposlenim na Policijski akademiji, ki so pripomogli k uspešnemu zaključku izobraževanja te generacije.


P6020013

Najboljši kandidat 4. generacije je prejel nagrado generalnega direktorja policije.


Četrta generacija je končala 18-mesečni izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic policist, ki je javno verificiran in po katerem se izobražujejo kandidati/tke za policiste. Ta program za odrasle za poklic policista je začela izvajati Srednja policijska šola 4. januarja 1999. Program izobraževanja je razdeljen na tri module z dvema vmesnima obdobjema praktičnega učenja in dela, ki ga kandidati opravljajo na policijskih postajah, vanj pa se lahko vpišejo tiste kandidati/tke, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v policiji. Program je v okviru Policijske akademije v Tacnu izvajala Srednja policijska šola, šest mesecev pa so kandidati/tke utrjevali in nadgrajevali svoje znanje tudi na policijskih postajah ter na koncu še na nekajdnevni zaključni vaji v Vadbenem centru v Gotenici.


P6020020

Kandidatom, ki so dosegli odličen uspeh na zaključnem izpitu ...


P6020018

... sta knjižne nagrade podelila direktor Policijske akademije Marjan Ferk in ravnatelj Srednje policijske šole Angel Čibej.


"Danes zaključujete prvo stopnjo izobraževanja v policiji in s tem pridobivate poklic policista, pred vami pa je še bolj odgovorno in pomembno delo, ko boste z znanjem, ki ste ga pridobili v teh mesecih, izvajali policijske naloge širom po Sloveniji; nekaterim med vami pa se morda odpirajo poti tudi v mednarodne enote. V sklopu izobraževanja ste pridobili osnovno znanje za uspešno opravljanje poklica policist, kar pomeni, da boste morali to znanje iz dneva v dan dopolnjevati s teoretičnim in praktičnim poznavanjem stroke. Učitelji, drugi delavci Srednje policijske šole in Policijske akademije ter inštruktorji na policijskih postajah so stalno opozarjali na profesionalen, korekten in strokoven odnos do ljudi, ki jih boste kot policisti obravnavali. Pri tem pa ne smete pozabiti na varovanje človekovih pravic kot temelja vsake demokratične ureditve," je ob predstavitvi četrte generacije med drugim povedal ravnatelj Srednje policijske šole Angel Čibej in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so pomagali izvajati izobraževalni program.

"Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno,odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine", so bile slovesne besede, s katerimi je 390 kandidatov in kandidatov za poklic policista oz. zdaj že policistov/tk zapriseglo pred generalnim direktorjem slovenske policije, ki je novim policistom/tkam zaželel, da bi se v slovenski policiji dobro počutili in uresničili vse tiste želje, ki so jih vodile k temu, da so se odločili za ta zahteven, a vseeno lep poklic.

"Danes ste zaprisegli in zaobljubili, da boste pooblastila in svoje naloge opravljali vestno, odgovorno, zakonito in humano ter da boste spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine. Naše osnovno poslanstvo je, da služimo širši skupnosti in da bodo državljani in državljanke zadovoljni z našim delom. Svet je iz dneva v dan manjši, vendar pa bo naša odgovornost za varnost v Evropski uniji vedno večja," je v svojem govoru med drugim povedal generalni direktor Marko Pogorevc.


P6020024

Generalni direktor je nagovoril nove policistke in policiste ter druge udeležence na slovesnosti.


Novi policisti in policistke bodo delali na področju varovanja državne meje, napoteni so na delo v različne policijske enote v Sloveniji, ki varujejo mejo s Hrvaško oz. bodočo schengensko mejo. Osnovno vodilo novozaposlenih policistov pri delu, ki se pridružujejo svojim kolegom po vsej Sloveniji, bodo vrednote iz policijskega kodeksa: zakonitost, strokovnost, korektnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, znanje in odprtost.


P6020029

 


Besedilo in fotografije: Dean Božnik